Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riksrevisionen: Tillsynen av överförmyndare måste bli bättre

Riksrevisionen har granskat länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndarna och har hittat omfattande problem.Framför allt är det stora skillnader mellan länen.

Annons

Den senaste granskningen är en uppföljning av den som gjordes 2006. Det har skett förändringar under den tid som gått, bland annat har länsstyrelserna fått ökade resurser för tillsyn. Men det är stora skillnader mellan länen.

– Trots olika åtgärder finns fortfarande problem med tillsynen. Samtidigt måste överförmyndarnas verksamhet kunna möta de nya och ökande behoven. Regeringen bör pröva om verksamhetens organisation är ändamålsenlig, säger riksrevisor Claes Norgren, i ett pressmeddelande.

Granskningen visar att drygt hälften av länsstyrelserna inspekterade samtliga överförmyndare i sina län, Jämtlands länsstyrelse var en av dem.

Flest avgjorda ärenden som ledde till kritik fanns i Stockholm och i Jämtlands län. Några exempel på brister som Riksrevisionen tar upp är att variationerna av anmärkningar på granskade akter hos överförmyndarna är stora. Det innebär risk för brist i likabehandling och rättsäkerhet för den enskilde. Det konstateras också att överförmyndarnas verksamhet växer, främst de svåra fallen.

Överförmyndarna måste också kunna möta behov från nya växande grupper, till exempel ensamkommande flyktingbarn och människor som har dubbeldiagnoser som exempelvis både missbruk och psykiska störningar.

Fotnot: Överförmyndare väljs av kommunerna och är en kommunal myndighet som ska ta tillvara utsatta personers intressen, bland annat genom att utöva tillsyn över ställföreträdare. Dessa är förmyndare för underåriga, samt gode män och förvaltare för hjälpbehövande vuxna. Länsstyrelserna har statligt tillsynsansvar för överförmyndarnas verksamhet.

Mer läsning

Annons