Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisionschefen vill upphäva beslutet att bilda region Mitt

Landstingets revisionschef, Lennart Ledin, överklagar beslutet att bilda den ”ideella föreningen för bildandet av region Mittsverige” till länsrätten. Han vill helt enkelt att beslutet upphävs.

Annons

Till länsrätten skriver Lennart Ledin att det är mycket i besluten som strider mot kommunallagen.

”Av besluten framgår att den ideella föreningens medlemmar skall vara Jämtlands läns landsting och de kommuner som kommer att ingå i regionen. Föreningens uppgift är att förbereda bildandet av regionen”, skriver han. Uppgiften är på så sätt en kommunal angelägenhet.

Ledin menar att de i besluten antagna stadgarna för föreningen till många delar inte uppfyller föreskrifterna.

Han pekar bland annat på att det står att föreningens mål är ”att inför regeringens och riksdagens beslut om regionbildning förbereda införandet av regionkommun Mittsverige”.

”Men eftersom regeringen inte förelagt riksdagen någon proposition i frågan om regiondelning och således inte har tagit ställning till ansvarskommitténs betänkande och/eller ansökningar om att få bilda regioner synes det saknas stöd för det ändamål som föreningens uppges ska ha”, skriver Ledin.

Han pekar även på att ledamöter och ersättare inte får utses av föreningsstämman utan ska utses av fullmäktigeförsamlingarna i de kommuner och landsting som är medlemmar i föreningen.

Samma sak gäller för revisorerna, de ska också utses av respektive fullmäktige inte av föreningsstämman.

På punkt efter punkt dissekerar han föreningens stadgar och pekar på lagbrott.

”Enligt föreningens stadgar ska medlemmarna erlägga en årlig medlemsavgift på 5 000 kronor. Det framgår inte av stadgarna eller av något avtal mellan de blivande medlemmarna som grund för landstingets beslut om att utöver medlemsavgiften tillskjuta 3 355 tkr till förenigens drift”, skriver han och anser att ärendet inte är berett på ett sätt som uppfyller kommunallagens krav.

Han säger även att beslutet om att landstingets skulle betala drygt 3,5 miljon till föreningen dessutom strider mot kommunallagen.

”Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår, skall beslutet innefatta också anvisningar om hur utgiften skall finansieras”.

Mer läsning

Annons