Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Positivt men svagt – om samernas nya ställning i grundlagen

I den nya grundlagsutredningen föreslås att samerna erkänns som ett urfolk. – Positivt, men svagt förslag, anser Ingvar Åhrén vid Gaaltije i Östersund.

Annons

Det var en rad nya förändringar som presenterades i grundlagsutredningen i december i syfte att öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja valdeltagandet.

En förändring som föreslås är att samerna erkänns som urfolk i grundlagen, med motiveringen att de har en särställning bland de nationella minoriteterna.

Vidare föreslås att de etniska, språkliga och religiösa minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Tidigare stod det bör främjas.

Lars-Anders Baer, styrelseordförande i Sametinget, uttalade sig genast positivt om förslaget.

– Grundlagsutredningens förslag att erkänna samerna som ett urfolk i grundlagen är principiellt viktigt. Det innebär att det samiska folket synliggörs konstitutionellt, sa han i ett pressmeddelande.

Även Ingvar Åhrén vid Gaaltije i Östersund är positiv till förslaget.

– Sametinget har yrkat på den här skrivningen i grundlagen länge, men det har inte gått förut, så det här är en bra början, säger han.

Något han däremot ställer sig något tveksam till är att samerna nämns för sig – men i samband med andra minoriteter. Han jämför med den urfolksdeklaration som FN:s generalförsamling antog 2007. I den nämns samerna som ett urfolk, men i grundlagsstiftningen nämns de som en av de nationella minoriteterna.

– I en internationell kontext blir det här närmast en försvagning, anser han och menar att det är stor skillnad att ses som en minoritet och som ett urfolk.

– Men sett till hur länge vi har kämpat för att få in det i grundlagen är vi tacksamma att det tagits i beaktande.

– Hur det sedan kommer att uttolkas och vilket genomslag det får i annan lagstiftning är svårt att säga i dag, säger Ingvar Åhrén.

Mer läsning

Annons