Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Planer på nya bostäder på Stadsdel norr

/
  • Det finns flera förslag på hur det nya bostadsområdet ska se ut i Stadsdel norr. För inte allt för länge sedan fungerade området som parkering och uppställningsplats för militärerna på I5.
  • Det är här Östersunds kommun planerar att ge plats för ett nytt bostadsområde.

70 nya radhus vid Stadsdel norr eller 39 kedjehus och 25 radhus. En helt ny bostadsdel planeras på den gamla I5-parkeringen vid Trondheimsvägen. Men detaljplanen verkar knappast riva upp några heta känslor bland berörda sakägare.

Annons

LT har berättat om detaljplanen tidigare. Det handlar om att ge möjlighet till exploatering av ännu en del av Stadsdel norr: Området mellan stora rondellen vid Pampasvägen, kasernerna, Trondheimsvägen och mot Infanterigatan.

Nu är planprocessen ute på en så kallad granskning vilket är sista chansen att påverka förslaget.

Det finns flera förslag på vilka bostäder som ska kunna byggas och hur de ska utformas i det 4,6 hektar stora området:

# Om enbart radhus byggs, möjliggör planen 70 radhus i en eller två våningar, skriver tjänstemännen.

# I ett alternativ med kedjehus i den västra delen och resten radhus finns plats för 39 kedjehus och 25 radhus, totalt 64 bostäder.

# Kring hälften av husen föreslås få gemensamma garage samlade i två grupper. Övriga hus har carport eller garage på sin respektive tomt.

# Byggnadsarean för varje tomt får vara högst 110 kvadratmeter stor om bostaden byggs i två plan. Enplanshus får ha en byggnadsarea om 145 kvadratmeter. För de tomter som har egna garage eller carport ska även dessa rymmas inom angiven byggnadsyta.

En bullerberäkning som kommunen har gjort visar att det kommer att krävas någon typ av bullerskydd mellan väg och bostäder, men det räcker inte med en liten gräsbevuxen jordvall utan måste utformas på "...ett omsorgsfullt och stadsmässigt sätt". Förslaget är att höja marknivån mot Trondheimsvägen "...men med hänsyn till det centrala och välexponerade läget ska den övre delen av bullerskyddet vara mer stadsmässigt, i form av en mur eller plank, eventuellt kombinerat med låg vall".

Berörda sakägare har fått yttra sig om förslaget under samrådstiden under hösten, men det verkar inte vara någon alls som har några större invändningar. Vid ett samrådsmöte hölls i oktober men ingen dök upp för att diskutera frågan.

Och de som har yttrat sig, åtta organisationer och myndigheter, har i princip överlag gjort tummen upp för planförslaget.

Jamtli säger exempelvis att de inte vill se någon "...pastischarkitektur som ser ut som militärbyggnader".

Mer läsning

Annons