Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Östersund sparar på vården av unga

Socialnämnden föreslår flera åtgärder för att vända ett stort miljonunderskott. Fokus ligger på färre placeringar av unga på institutionsvård och familjehem.

Annons

Det talas om att behovet av budgetdisciplin i Östersunds kommun nu är ”oerhört stort”.

Sedan fullmäktiges beslut i december har läget försämrats med cirka 20 miljoner, framgår det av senaste redovisningen till kommunstyrelsen.

Den buffert för oförutsedda behov som normalt finns är helt förbrukad redan nu; för att täcka lägre skatteintäkter i kommunen på grund av finanskris och lågkonjunktur.

– Skatteintäkterna bara rasar och ekonomiskt är det väldigt besvärligt. Framförallt slår det här igenom 2010, säger Jens Nilsson, s, ordförande i kommunstyrelsen.

Socialnämnden behöver vidta flera åtgärder för att få ordning på ekonomin under 2009. Förra året blev det ett minus på drygt 15 miljoner, trots beviljade extramiljoner.

Orsaken till budgetöverskridandet hänger ihop med kostnader för placeringar av barn och unga upp till 24 år. Placeringarna gäller institutionsvård och familjehemsvård.

Kommunstyrelsen hade inför gårdagens möte begärt in en redovisning av åtgärder för att begränsa beräknat underskott i några nämnder.

Socialnämndens åtgärdsplan har huvudsakligt fokus på att ”reducera placeringar och kostnader för unga”, enligt det förslag socialchef Dan Osterling skickat till politikerna i kommunstyrelsen.

– En genomlysning av hela socialnämndens budget för 2009 ska göras nästa vecka. Den kan innehålla ytterligare förslag och därför säger vi att dom inte ska låsa fast sig i några beslut nu, säger Jens Nilsson, s, ordförande i kommunstyrelsen.

I en revisionsrapport från Komrev, som haft i uppdrag att granska institutions- och familjehemsplaceringar av barn och unga, pekas på att kostnaderna dragit iväg.

I rapporten uppmanas socialnämnden att analysera orsaken till varför antalet placeringarna fortsätter att öka, trots ökade satsningar på förebyggande arbete.

Genom ramavtal med behandlingshemmen fanns en förhoppning om att priserna skulle sänkas. Men så skedde inte.

– Såväl befintliga behandlingshem liksom nystartade har ungefär samma prisbild som dessvärre är svår att påverka, enligt ett yttrande från socialchefen Dan Osterling.

Vid kommunstyrelsens möte i går bestämdes att barn och utbildningsnämnden får ytterligare 1,8 miljoner till förskola inom Stadsdel Norr, som blir klar i augusti.

Miljö- och samhällsnämnden fick däremot bland nej på begäran om ytterligare 1,2 miljoner för att täcka ökade kostnader för snöröjningen.

– De får skjuta på en del gatuåtgärder i samband med sommarjobb, säger Jens Nilsson.

Inga voteringar behövdes för att driva igenom de ekonomiska besluten i gårdagens kommunstyrelsemöte.

Mer läsning

Annons