Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt förslag för älgjakten:

Licensjakten på älg avskaffas och ersätts med jakt inom registrerade älgskötselområden.
Jaktlagen måste ingå i ett skötselområde för att få jaga.

Annons

Det är några av förslagen som presenterades i betänkandet om ”Uthållig älgförvaltning i samverkan” som landshövding Maria Norrfalk överlämnade till regeringen.

Förslagen är kontroversiella, och redan innan ”bläcket hade hunnit torka” i betänkandet reagerade Svenska jägareförbundet.

– Utredningen föreslår att majoriteten av dem som ska leda arbetet i förvaltningsområdena ska vara markägare, det motsätter vi oss, säger Per Mellström, styrelsemedlem i Jägarförbundet i ett pressmeddelande.

Han menar att det självklart ska vara lika många markägare som jägare med, annars kan de inte diskutera ihop sig om en gemensam syn på hur älgstammen ska utvecklas. Den svenska älgjakten är unik och värderas till runt 1,5 miljard, enligt Sveriges landsbruksuniversitet 2005.

Enligt Svenska jägareförbundet kommer cirka 80 000 älgar att skjutas i höst och ge 11 000 ton kött.

Remissrundan kommer säkerligen att engagera massor av jägare och markägare runt om i landet. Maria Norrfalk har identifierat flera problem med dagens förvaltningssystem. Hon menar att det saknas en helhetssyn över större områden.

”I vissa delar av landet är älgstammen för stor i förhållande till fodertillgången vilket medför försämrad skogsproduktion och virkeskvalitet”, skriver hon i ett pressmeddelande.

Hon pekar på att älgstammen har brister som slaktvikt, reproduktion och åldersfördelning.

Dessutom ökar antalet trafik- olyckor med älg och uppgår nu till mer än 5 000 olyckor per år. Samtidigt anser hon att kunskapsunderlaget om skogen och älgen är undermåligt.

”Älgskötselområdenas förvaltning svarar inte i tillräckligt stor utsträckning mot de krav som ställs på adaptiv förvaltning.”

Därför föreslås en ny struktur för älgförvaltning som kan variera och anpassas till lokala förhållanden.

Förutom förslaget att licensjakten ska avskaffas och ersätts med jakt inom registrerat älgskötselområde föreslås:

Samverkan som ska bygga vidare på dagens älgskötselområden. De bör tåla en avskjutning om minst 10 älgar per år och vara sammanhängande.

Större älgförvaltningsområden inrättas som en stödfunktion i förvaltningen. De ska omfatta en i huvudsak egen älgstam. En långsiktig plan för förvaltningen ska fastställas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen uppdrag blir att ta fram ett övergripande, regionalt långsiktigt program för viltförvaltningen samt ett ansvar för uppföljningen av älgförvaltningen.

Naturvårdsverket ska se till att älgförvaltningen blir enhetlig och skogsstyrelsen ska ta fram fakta om fodertillgång, foderprognoser och skadeutveckling.

En IT-plattform skapas dit avskjutning ska rapporteras inom en vecka från det att en älg har fällts.

Jakttiden ska vara enhetlig och gälla från och med den andra måndagen i oktober i södra Sverige. I norra Sverige gäller från och med den första måndagen i september med uppehåll i jakten den 24 september-8 oktober.

Älgjakt ska sedan vara tillåten till och med den sista februari.

Mer läsning

Annons