Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya klimatstrategin för länet blir en utmaning

Jämtlands län ska bli fossilbränslefritt och de regionala utsläppen av växthusgaser ska minska med 50 procent. Medvetenheten om klimatförändringarnas samhällseffekter ska öka markant fram till 2010 och förebyggande åtgärder ska ha börjat vidtas innan dess.

Annons

”Vi vill bli en del av lösningen, inte en del av problemet”, skriver Länsstyrelsen energi- och klimatstrategin för åren 2009–2020.

Forskning pekar på att klimatförändringarna sker i allt snabbare takt vilket leder till nya politiska direktiv. Prisbilder och förutsättningar för vårt dagliga liv ändras, ibland nästan från dag till dag.

Länsstyrelsen har tagit fram en strategi som pekar mot år 2020 med siktet inställt mot 2030 då länet ska vara en fossilbränslefri region.

Länet har valt fem delar att arbeta med; energitillförsel, energieffektivisering, byte till förnybara energislag, forskning och utveckling samt kunskapsuppbyggnad, samhällsplanering.

Länet är redan i dag en betydande nettoexportör av energi och vill öka nettoexporten från förnybara energikällor ytterligare.

Den potentialen bedöms inom det närmaste årtiondet vara länets största möjlighet att påverka växthusgasutsläppen totalt sett.

Om alla planerade vindkraftverk skulle uppföras skulle de tillsammans generera drygt 7 TWh per år. I länet produceras årligen 12 TWh vattenbaserad el.

Huvuddelen av länets vattenkraftsanläggningar ägs av bolag utanför länet. Detsamma kommer troligtvis att gälla de framtida vindkraftsanläggningarna.

Ungefär hälften av det virke som avverkas exporteras till massaindustrin utanför länet. Skogsråvaran ska både täcka industrins behov av timmer och massaved samt stora delar av energiomställningens bioenergibehov. Bioråvaran måste därför användas så effektivt som möjligt, där utbytet blir bäst.

Länsstyrelsen har hos regeringen begärt ett ersättningssystem vid vindkraftsutbyggnad samtidigt som de anser att en plan måste upprättas för matchning av stamnätets kapacitet för överföring söderut.

Vad kan då hushållen göra själva för att spara energi?

I strategidokumentet föreslås att villaägarna ska göra en energideklaration av huset där de kan få vägledning, exempelvis när det är dags att byta vitvaror så finns det många energieffektiva alternativ.

Företagen uppmanas att titta på bland annat belysning, ventilation och isolering i lokalerna. Dessutom uppmuntras distansmöten.

I hela landet förväntas ökade satsningar på forskning och utveckling av hållbara energilösningar och länet har goda förutsättningar för att delar av satsningarna görs här.

Goda exempel behöver lyftas fram och spridas för att nyttja den kompetens som byggs upp.

”Det är också av största vikt att det sker en snabb utveckling inom våra viktiga branscher såsom skogsbruk, jordbruk, träförädling och turism, som gör länet bättre rustat att möta skarpa framtida krav inom energiomställning”.

Klart är att klimatförändringar tyder på kortare vintersäsong i framtiden. Det blir mer regn och snömängden minskar. Besöksnäringen måste utvecklas för att möta dessa förändringar.

Mer läsning

Annons