Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturvårdsverket: Ni måste flytta flygplatsen

/
  • Naturvårdsverket anser att det finns så stora brister att Luftfartsverket inte längre ska få driva flygplatsen.

Luftfartsverket måste hitta en alternativ plats för Åre Östersund flygplats. Det anser Naturvårdsverket som överklagat Luftfartsverkets tillstånd att driva flygplatsen. Nu ska Miljööverdomstolen avgöra frågan.

Annons

För att få bedriva flygverksamhet vid Åre Östersund flygplats så måste Luftfartsverket ansöka om ett speciellt tillstånd. I tillståndet ingår att myndigheten ska bedöma vilka konsekvenser verksamheten får för människors hälsa och för miljön. I november förra året tog miljödomstolen i Östersund ställning till ansökan och gav Luftfartsverket rätt att fortsätta bedriva flygverksamhet om vissa villkor uppfylldes.

Men Naturvårdsverket överklagade tillståndet till Miljööverdomstolen som i tisdags tog upp målet. Naturvårdsverket anser att det finns så stora och allvarliga brister i underlaget till ansökan att Luftfartsverket inte ska få tillstånd att fortsätta driva flygplatsen. Naturvårdsverket skriver till exempel i sitt överklagande att helikopterverksamheten inte alls finns med i bullerutredningen trots att det handlar om cirka 1 400 starter och landningar årligen.

En annan allvarlig brist enligt Naturvårdsverket är att Luftfartsverket inte angett några alternativa platser för flygplatsen. Naturvårdsverket konstaterar att alternativa platser ska utredas enligt miljöbalken och att Åre Östersund flygplats inte utgör något undantag från den regeln bara för att flygplatsen funnits på samma ställa under en lång tid.

Naturvårdsverket anser att det finns en risk att buller från flygplatsen får negativa effekter för Östersunds framtida utveckling. Enligt verket så utsätts hundratals småhus och hyreshus för den maximala ljudnivån på 70 decibel och att många människor därmed utsätts för buller av en icke godtagbar nivå. Naturvårdsverket ifrågasätter därmed om den nuvarande lokaliseringen av flygplatsen kan expandera utan att komma i konflikt med andra markbehov i kommunen.

Ärendet ligger nu hos Miljööverdomstolen som ska bedöma om Luftfartsverkets tillstånd ska dras tillbaka eller stå fast. Om Naturvårdsverket får gehör för sina krav skulle det i så fall innebära att Luftfartsverket antingen måste överklaga domen till Högsta domstolen eller göra en ny ansökan som uppfyller de hårdare kraven. Miljööverdomstolens dom väntas i början av november.

 

Mer läsning

Annons