Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

När arbetslösheten stiger får allt fler jobb här

/
  • Försäkringskassan fyller samtliga våningsplan i det som tidigare var ATS skolhus på Fyrvallaområdet. Lars   Andersson, Annica Eklund, Charlott Ax, Jacob Widgren och Hans Tynelius har alla olika tjänster i huset.  Foto: Håkan Luthman
  • Jacob Widgren, i randigt, är en av de som jobbar med aktivitetsstöd på försäkringskassan och som inneburit hundratals nya jobb på sistone.
  • Försäkringskassans nationella center i Östersund är störst av de som byggts upp i landet. Men så var inte planen när ersättningsjobben kom efter nedläggningen av garnisonen.

På några år har försäkringskassan blivit en av Östersunds största arbetsplatser med 800 anställda.
Verksamheten växer i takt med att fler blir arbetslösa och behöver utbetalning av aktivitetsstöd.

Annons

Fyra enheter inom försäkringskassan har intagit det som tidigare var ATS skolhus, efter försvarsbeslutet för fem år sedan.

Utbildning av senaste omgången nyanställda pågår när LT besöker verksamheten.

– Sedan januari har vi rekryterat kopiöst till tjänster för aktivitetsstöd: 240 personer på tre månader, säger Lars Andersson, platschef på nationella försäkringscentret i Östersund där antalet anställda är uppe i 530 personer.

De jobbar med förmåner som inte kräver personnära möten och kan skötas via kundcenter, telefon och självbetjäning. Aktivitetsstödet sysselsätter 430 personer och statlig fordran 110 personer.

I huset finns också enheten för rikstäckande stöd till försäkringskassans egen personal. 180 anställda sköter bland annat utbetalningarna av 14 000 löner över hela landet. Enligt enhetschefen Hans Tynelius är Pensionsmyndigheten på gång att köpa deras tjänster.

– Det pekar åt att vi kommer att ge service till andra myndigheter framöver och expandera. En positiv utveckling för Östersund, säger Hans Tynelius.

Tredje enheten är ”länets gamla försäkringskassa” med 90 anställda. Den organiserades om till lokalt försäkringscenter i mars förra året, då småkontoren i länet drogs in.

En fjärde enhet sysslar med kvalitetskontroll och kontoändringar.

Nu ryms inga fler. Huset är fullt och verksamhet har börjat flyttas till kassans gamla lokaler som står tomma vid Tavelbäcken på söder.

Allt pekar på att antalet anställda fortsätter att öka och lokalbehovet växer ytterligare.

– På riksnivå utreds en fördubbling av antalet anställda och hur de ska fördelas på landets nationella försäkringscentra, säger Lars Andersson.

De nya jobben uppstår när arbetslösheten stiger. Utbetalningar av aktivitetsstöd, till de som tar del av arbetsmarknadspolitiska program, beräknas öka stort. Det leder till behov av ännu fler handläggare på försäkringskassan.

– De vi anställt kommer nästan uteslutande från Östersund. Många har jobbat på Solectron och olika callcenterföretag i stan tidigare, säger Lars Andersson.

Den bistra verkligheten ser ut så här:

I december förra året fick 920 000 kunder aktivitetsstöd. I december i år beräknas de vara 1,6 miljoner och prognosen för 2011 visar 3,5 miljoner kunder i behov av aktivitetsstöd.

– Vi måste snabbt utreda och betala ut stödet med tanke på att kunderna har lite pengar och är känsliga för att utbetalningar inte blir gjorda i rätt tid, konstaterar Lars Andersson.

Verksamheten fick kritik för sena utbetalningar i ett skede när man var mycket trängda.

– Under uppbyggnaden 2007 körde det ihop sig lite. Sedan dess är det inte särskilt många som inte fått pengarna i tid, men det har varit ruskigt svettigt att hinna med volymökningarna, säger Lars Andersson.

Ett mått på volymerna är att man dagligen läser in 150 000 dokument som går ut elektroniskt till personalen.

– Det är kul att se utvecklingen och nu börjar vi få bukt med det som tidigare tog för lång tid. Men att jobba med aktivitetsstöd är mer avancerat än folk tror, säger Jacob Widgren, handläggare som tidigare jobbade på Solectron.

– Det är mycket förändringar hela tiden och samspel mellan A-kassan och arbetsförmedlingen. Det är mycket att sätta sig in i.

Personalen består mest av kvinnor och nyanställda genomgår intern utbildning med handledning.

Personlig handläggare, vid mer omfattande ärenden, har blivit en ny yrkesroll för de som jobbar åt kassan i Jämtland. Stöd till funktionshindrade och långtidsarbetslösa är några stora områden.

– Det blir mycket åkande ut till kommunerna eftersom alla är stationerade i Östersund men det är få klagomål från kunderna, säger Annica Eklund som har Ragunda kommun som sitt område.

Något gnissel från allmänheten sedan småkontoren drogs in har man inte upplevt. En 45-procentig administrativ besparing har däremot uppnåtts.

– Vi får en del beröm i kundsynpunkter via webben och möjligheten att träffa handläggare ute i länet finns kvar då vi kan boka och åka ut, säger Charlott Ax chef för Östersunds lokala försäkringscenter.

Mer läsning

Annons