Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miun siktar på kunskapslyft

För 26 miljoner kronor vill Mittuniversitet dra igång ett omfattande kunskapslyft. Målet är att stärka innovationskraften och företagandet i glesa miljöer.

Annons

Pengar söks nu i EU:s strukturfonder där beslut väntas i maj. Hos länsstyrelsen begär Mittuniversitetet 3 miljoner, vilket länsstyrelsen Jämtland har skrivit medfinansieringsintyg på. Sammanlagt söks 26 miljoner över tre år.

Huvudinriktningen går ut på att ta fram och sprida ny kunskap av hög kvalitet om innovationer, entreprenörskap och företagande i Jämtland och Västernorrland. Syftet är inte att starta nya företag, utan att bidra till fler växande företag och jobb. Det ska uppnås genom att förmedlingen av nya kunskaper fångas upp av näringslivet och lokala beslutsfattare på olika nivåer.

Samarbete ska ske med projektet ”Kvinnliga entreprenörer”. Planer finns på nya mötesplatser. En sådan är bildandet av Norrlandsakademin vilken beskrivs som en nystartad akademi för centrala personer inom näringsliv och forskning.

– Norrlandsakademin träffas två gånger per år och blir ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte och bollplank, enligt Yvonne von Friedrichs som håller i kontakterna för Mittuniversitetet.

– Återkommande utåtriktade aktiviteter för att sprida framtagen kunskap löper som en röd tråd genom hela projektet. Det ska uppnås genom nära samarbete mellan forskare, företagare, tjänstemän politiker och företrädare för organisationer.

Norrländska småföretagardagarna är ett annat exempel på tänkt ny samverkan. Det är ett konvent som ska arrangeras en gång per år.

De former av nyföretagande som är särskilt lämpat för glest befolkade miljöer ska analyseras närmare.

Resurser ska samordnas för att öka slagkraften. Samarbetsavtal har tecknats med de flesta organisationer hos det regionala näringslivet i båda länen.

Universitetskompetens ska föras ut i form av praktiskt användbara slutsatser från forskningsprojekten.

Projektet ska även breddas till grupper som är underrepresenterade i näringslivet.

I ansökan talas om att projektet förväntas ge väsentliga bidrag i regionen när det gäller att uppnå ökad tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. De 26 miljonerna ska lägga en långsiktig grund. På längre sikt är tanken att samarbeta med några särskilt intressanta glesbygdsregioner i Sverige och Europa.

Mer läsning

Annons