Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Milko kritiska till ny järnvägsbro i Östersund

En bro över järnvägen vid lokstallarna i Östersund rycker allt närmare.

Annons

Den ska binda ihop Nedre Vattugatan med Storsjöstråket. Inför fullmäktigemötet nästa vecka förslås att detaljplanen för viadukten antas av politikerna.

I ett utlåtande konstateras bland annat att bron ska anpassas till lokstallarnas omgivning. Den är av riksintresse för kulturmiljövården.

Milko är ytterst angelägna om att en ny cirkulationsplats ska utformas, för att klara angöring mot företagets lastkajer.

Milko förordar att viadukten får en annan placering. Men det är ett krav som enligt samhällsbyggnadskontoret inte kan tillgodoses.

Broläget i Nedre Vattugatans förlängning bedöms som optimalt, i jämförelse med de alternativa lägen som studerats.

Mer läsning

Annons