Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöministern bjuds in för att se hur skotrar skadar fjällen

/
  • Miljöminister Andreas Carlgren bjuds in för att se på terrängkörningsproblem i fjällmiljö sedan han nyligen sagt att det inte är aktuellt med några åtgärder från regeringens sida. Foto: Hans-Råger Bergström
  • Landshövding Britt Bohlin framhåller i inbjudan att fjällänen i olika skrivelser framhållit behovet av förnyade regler för terrängkörning i snö och på barmark.Foto: Henrik Flygare

Reglerna måste förnyas och en rad åtgärder genomföras.Det beskedet får miljö-minister Andreas Carlgren från landshövding Britt Bohlin när det gäller terrängkörning på snö och barmark.

Annons

Länsstyrelsens fjälldelegation reagerar på att regeringen inte tänker vidta några åtgärder i frågan, annat än att följa Snöskoterrådets arbete.

Landshövding Britt Bohlin bjuder därför in miljöministern för att studera markskador och andra terrängkörningsproblem i fjällmiljön.

Tanken är att han helst ska vara på plats inför EU:s miljö- och energiministermöte i Åre i juli.

Hon bedömer att dagens verklighet rimmar illa med de förhållanden som rådde när terrängkörningslagen kom för drygt 30 år sedan. Då användes ett begränsat antal skotrar i samband med skogs- och jordbruk samt rennäring.

– I dag är snöskotern viktigare än bilen i vissa bygder och antalet terränghjulingar ökar snabbt. Ökningen hänger till största delen ihop med fritidssysselsättningar, konstaterar Britt Bohlin i en skrivelse och inbjudan till miljöministern.

Nyttan och glädjen av en motoriserad fritid har flera baksidor. Markskador på kalfjället, störningar, irritation över höga ljudnivåer och bristande hänsyn lyfts fram som exempel till miljöministern.

Till bilden hör också att fjälldelegationen kopplar ihop prestandan hos moderna terrängfordon med ett flertal problem i anslutning till detta.

När frågan om en sammanhållen skoterpolitik var uppe i riksdagen den 10 februari svarade miljöminister Andreas Carlgren så här på frågan om han avser att ta initiativ till ny terrängkörningslagstiftning:

– Genom Skoterrådets goda insatser för att förbättra snöskotertrafiken i Sverige tror vi att flertalet terrängkörningsproblem kommer att omhändertas.

– Regeringen avser för närvarande inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Nationella Snöskoterrådet arrangerar årligen ett nationellt skoterforum. Årets forum kommer att hållas i Östersund nästa vecka.

Chefen för Vägverkets region Mitt har ansvaret för Snöskoterrådet. Visionen är att skotertrafiken bedrivs utan att människor, djur och miljö skadas eller störs.

Men det räcker inte med att decentralisera de här frågorna till Snöskoterrådet, enligt landshövdingen.

– En komplex och delvis otydlig ansvarsfördelning har bidragit till att frågor om terrängkörning fått en undanskymd plats på den politiska dagordningen, hävdas det vidare i inbjudan.

För att komma framåt bör en utökad allmän reglering av skotertrafiken utredas.

Britt Bohlin vill minska den otillåtna körningen med utökade polisresurser för bevakning och högre straff för de som bryter mot bestämmelserna.

Användningen av trimpipor och särskilt motorstarka fordon inom känsliga områden bör också utredas för att om möjligt begränsas.

Mer läsning

Annons