Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många ville göra sin röst hörd när stans framtid diskuterades på Gamla teatern

/

Östersunds kommun bjuder upp till dans. Eller i vart fall in till diskussion. I går fick medborgarna en första chans att komma med idéer och synpunkter inför kommunens arbete med ett nytt tillväxtprogram.

Annons
Östersunds kommun håller just nu på att ta fram ett nytt så kallat tillväxtprogram som ska gälla fram till år 2013. När programmet är färdigt ska det fungera som en vägledning för de politiska beslut som ska fattas de kommande åren.
Till skillnad från det tillväxtprogram som gällt i kommunen den föregående perioden ska det nya programmet tas fram i dialog med näringsliv, organisationer medborgare och andra.
Som ett första led i dialogen med medborgarna kallade kommunen i går till ett stormöte på Gamla teatern. Salongen var fullsatt av intresserade åhörare och människor med synpunkter på ett nytt tillväxtprogram.
Lasse Lindqvist som var moderator under första halvan av mötet menade att det visserligen finns en del möjligheter för tillväxt i Östersundsregionen men att det också finns en rad hot.
- Till hoten hör bland annat att vi kan hamna i en arbetskraftbrist, sade han men nämnde också befolkningstapp och felaktigt branschfokus som tänkbara hot mot tillväxten.
Lars Lindqvist talade också om vikten av ett dynamiskt näringsliv och att hans känsla i dag var att Östersund har lite för stor vikt mot offentliga arbetsgivare kontra privata.
Men det var inte bara positiva röster som lyftes under mötet. En åhörare menade att den tillväxtmodell som presenterades inte kunde förenas med en långsiktigt hållbar utveckling.
- Det blir ibland målkonflikter, svarade Lars Lindqvist och menade att konflikter mellan exempelvis miljömål och utvecklingsmål kommer att uppstå men att det blir upp till våra politiker att gå den balansgången när besluten senare ska fattas.
I mars ska Östersunds fullmäktige besluta om den då färdiga tillväxtplanen.

Enkät: Vad tycker du att man skulle satsa på för att göra Östersund till ett bättre ställe att bo och leva på?

Mer läsning

Annons