Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Målet är att hela länet ska nås av ambulans inom 30 minuter

Invånarna i Jämtland har i en nationell jämförelse långt till närmaste sjukhus. Därför har snabba insatstider för ambulanssjukvården stor betydelse. Av landets befolkning är det 80 procent som nås av ambulans inom 10 minuter. I vårt län handlar det om 56 procent.

Annons

Målet är att 95 procent av länets befolkning ska nås av ambulans inom 30 minuter. För 2008 var det enbart ambulansstationen i Östersund som uppnådde detta mål för sitt upptagningsområde.

För att klara målet måste det till mer resurser. Som det ser ut i dag är målet orealistiskt anser de ansvariga för ambulanssjukvården.

Det skriver landstingets revisorer i en rapport där de granskat hjärt- stroke- och ambulanssjukvården i länet.

LT har tidigare berättat att landstinget har haft mindre bra resultat i ”Öppna jämförelser” för hjärtinfarkt och strokesjukvård och det har satts upp mål för att förbättra resultaten.

Tiden mellan insjuknande och påbörjad behandling av hjärtinfarkt och stroke har stor betydelse för prognosen. 20-30 minuter efter ett tilltäppt kranskärl börjar muskelceller förstöras och en hjärtinfarkt utvecklas.

Landstinget saknar i praktiken mål för insatstider för ambulanssjukvården, uppföljning av målen har framförallt använts i samband med diskussioner om nedläggning av ambulansstationer, skriver revisorerna i sin rapport.

De konstaterar att det har skett ett flertal förbättringar för att vården ska bli bättre sedan förra granskningen år 2000.

Men landstinget når fortfarande inte målen för propplösande behandling vid hjärtinfarkt.

Någon informationskampanj bland allmänheten om att i tid kontakta sjukvården vid tecken på hjärtinfarkt har inte genomförts.

2003 skrev landstingsledningen som förklaring att ”sådana kampanjer visade att trycket på akutmottagningen skulle bli stort och svårhanterligt”.

Verksamhetschefen för område medicin anser att kunskap bland allmänheten är viktig med tanke på långa avstånd och behovet av snabb behandling.

Man ska med andra ord kontakta sjukvården vid bröstsmärta. En snabb påbörjad behandling har stor betydelse för prognosen.

Numera får patienten propplösande behandling redan i ambulansen, men innan den påbörjas måste ambulanspersonalen skicka ett EKG till sjukhuset för läkarbedömning.

Det finns alltid minsten sjuksköterska i ambulansen och det har införts radioutrustning för att skicka mobilt EKG i samtliga ambulanser. Ambulanspersonalen kan även ta med sig utrustningen in till patientens bostad och skicka därifrån.

Landstinget har satt som mål att 75 procent av andelen behandlingar med trombolys ska ske inom 30 minuter efter att första EKG har tagits, men målet nås inte. Landstinget klarar 40 procent av kvinnorna och 48,4 procent av männen.

En förklaring är att det funnits en uppfattning hos ambulanspersonalen att trombolysering endast ska ske om det är långt till sjukhuset. Det har inneburit att patienter som hämtats i Östersund har fått vänta tills de kommit till akutmottagningen.

Ytterligare en anledning till det bristfälliga resultatet uppgavs vara att landstinget inte har tillgång att ge primär PCI, alltså ballongvidgning, inom sjukhuset.

Nu har landstinget bestämt att inte införa PCI på sjukhuset eftersom antalet patienter skulle bli för få för att kunna upprätthålla en god kompetens.

Revisorerna vill även att ambulanshelikoptern ska användas oftare för att klara insatstiderna.

Mer läsning

Annons