Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

LT-tv: Passagerarplan nära krocka

Ett passagerarplan var på väg till Oslo, ett annat till Toronto.

Den 2 juli 2010 möttes de på samma höjd i luftrummet, 11 mil sydväst om Östersund.

– Det är allvarligt, säger Nicolas Seger, Statens haverikommission, som utrett tillbudet.

Annons

Det hela inträffade 12.15 på dagen. Två passagerarplan, ett SAS-plan och ett Finnair-plan, var inblandade i tillbudet. Och totalt 372 passagerare fanns ombord på de båda planen.

SAS-planet var på väg till Oslo och Finnair-planet till Toronto.

När planen skulle mötas, sydväst om Östersund, befann de sig på skärande kurser – men på samma höjd. Ett faktum som ska kunna avvärjas med flygledningens säkerhetsnät och hjälpmedel. Men dessa funktioner blev inte uppmärksammade i tid.

Istället aktiverades de så kallade kollisionsvarningssystemen hos de båda planen. Ett sista varningssystem för att undvika kollision. Planens respektive piloter kunde därefter göra undanmanövrar.

Flygledningen hade innan dess anropat de båda planen om att sänka, respektive höja sin färdhöjd. Ett anrop som bara besvarades av SAS-planet.

– Det innebar att så kallat separationsöverskridande inträffade. Något som vi bedömer som allvarligt, säger Nicolas Seger.

I höjdmeter var planen som minst 152 meter från varandra. Och det skiljde som minst drygt 5,7 kilometer i sidled.

I rapporten framgår att två flygledare hade avlöst varandra precis innan tillbudet inträffade. Den flygledare som lämnade det operativa ansvaret gjorde det 10 minuter innan det aktuella tillbudet. Denne hade då gjort bedömningen att det inte borde bli någon konflikt. Samma bedömning gjorde den avlösande flygledaren. Men något i informationen gick förlorat.

"Informationen om att luftfartygen kom på samma höjd och att det kunde finnas en potentiell konflikt bearbetades inte av arbetsminnet och glömdes bort. Den omedvetna upptagenheten med frågor som uppstått i det administrativa ansvarsområdet kan också ha påverkat flygledarens uppmärk-samhetsresurser i det fortsatta händelseförloppet.", lyder rapporten.

Orsaken till flygledningens misstag har utretts och tillskrivs flera orsaker.

En av flygledarna har berättat om arbetsdagar med allt mer administrativt arbete, som tillkommit ovanpå de operativa arbetsuppgifterna. Innan han tog över det operativa ansvaret på den aktuella dagen hade han tillbringat rasten med administrativa sysslor.

"Det hade allt oftare tillkommit uppgifter som han kände sig tvungen att hantera på rasterna, trots föresatser om att använda raster till vila", skriver Nicolas Seger i rapporten.

Totalt nämner SLK sex punkter som orsak till tillbudet:

• Avvikande marschhöjd.

• Splittrad uppmärksamhet och fokus på uppgifter i norra sektorn.

• Enkelbemanning och kultur gällande enkelbemanning.

• Trötthet.

• Glömska.

• Svagheter i tillämpningen av säkerhetsledningssystemet.

Fotnot: Den mest intressanta sekvensen börjar cirka tre minuter in i filmen.

Mer läsning

Annons