Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

LT har listan på större varsel i länet

Läget är bekymmersamt i länets kommuner. Fler varsel är att vänta. Det går att utläsa av de svar som kommunerna skickat till landshövding Britt Bohlin.

Annons

Hon har nämligen begärt att få en lägesrapport från länets samtliga kommuner kring hur situationen ser ut med alla varsel, vad de får för konsekvenser och vilka möjligheter som de trots allt ser.

Svaren är daterade i slutet av januari månad. Alla kommuner har svarat utom Bräcke.

Östersund

Under åtta månader förlorade Östersunds kommun runt 1 300 arbetstillfällen, motsvarande fyra procent av arbetsmarknaden.

Här finns Flextronics, Husqvarna, ACB Laminat och Cision för att nämna några.

Men det nämns ingenting om kommunen kommer att varsla.

Östersunds kommun har bestämt sig för att bygga en kombiterminal i anslutning till ACB:s fabrik i Brunflo. Terminalen finansieras delvis av EU:s strukturfonder.

Kommunen tror att varsel, uppsägningar och konkurser kommer att fortsätta i högt tempo under 2009. Många företag, inte minst bland de tillverkande, upplever allvarliga ekonomiska problem.

Även om utvecklingen så här långt varit positiv för tjänsteföretagen kan de drabbas om den ekonomiska tillbakagången fortsätter under 2009.

Östersunds kommun har en ovanligt hög investeringsnivå. Under 2009 satsas 280 miljoner och planen för 2010-2011 omfattar 540 miljoner. Främst är det fastighetsrelaterade satsningar som kommer att ge jobb i byggbranschen.

Den största enskilda investeringen är en ny isarena för 100 miljoner.

Förutom vindkraftutbyggnaden, gynnas bygg- och anläggningsbranschen när byggandet av fängelset samt isarenan startar. Fängelset beräknas ge runt 250 nya jobb.

Krokom

Kommunen har varslat 10 personer inom städverksamheten.

Pågående och ett ökat antal pensionsavgångar i de kommunala verksamheterna innebär att behovet av nyrekryteringar kommer att vara relativt stort de närmaste åren.

Den vikande arbetsmarknaden inom bygg-, transport-, skogs- och handelssektorn samt närstående industrier ses som ett hot. Utvecklingen inom jordbruket i länet kan till följd av vikande lönsamt innebära nedläggningar av verksamhet.

Som möjligheter nämns Vaplans mekaniska verkstäder som inte ser någon avmattning i orderstocken inom överskådlig tid, liksom utbyggnaden av vindkraften.

Men det behövs satsningar på infrastruktur, vägar, järnvägar, bredband samt kommunal infrastruktur exempelvis tidigareläggning av skolbyggen, renovering/underhåll av fastigheter för att skapa arbetstillfällen.

Strömsund

Sedan i somras har runt 180-200 varsel lagts varav 25 hos SCF Betongelement som dragits tillbaka sedan de fått en stor order.

Trots befolkningsminskning och minskade skatteintäkter och statsbidrag ser kommunen inga behov av personalneddragningar utifrån den finansiella oron i omvärlden.

Detta tack vare en utvecklingspott på 6 miljoner som lagts undan för 2009 för att vara en reserv i lågkonjunkturen.

Det finns ett behov av arbetskraft i den kommunala verksamheten på grund av pensionsavgångar inom några år.

Att kommunen är den 24:e företagstätaste kommunen i Sverige ser de också som en möjlighet.

EON:s dammsäkerhetsprojekt, byggandet av vindkraftsparker är stora satsningar i området.

Ragunda

588 personer är inskrivna på arbetsförmedlingen som arbetssökande av dessa är 188 personer helt arbetslösa.

Varslen har varit många i området, exempelvis Zepro (fd Z-Lyften), Wipro, liksom Aktsam där 80 personer förlorade jobben, gör att 210 personer förlorat sina jobb.

Och de större industriföretagen har sagt att de tror att läget försämras ytterligare under våren 2009.

Eftersom företag med färre än fem anställda hamnar utanför statistiken tror kommunen att det finns ett mörkertal i siffrorna.

Kommunen kan inte utesluta uppsägningar, i varje fall handlar det om begränsningar i nyanställningar och vikarier.

Om det sker varsel är det främst inom vård och omsorg, enstaka inom skolan och övriga verksamheter.

Åre

En viss sysselsättningsminskning kan ske hos någon större arbetsgivare, men inte kopplat till den finansiella krisen utan mer av strukturell karaktär.

Inom den kommunala sektorn arbetar de med minskade resurser och är inne i ett förändringsarbete.

Det i sig kommer att påverka sysselsättningen negativt i första hand inom skola, kultur och fritid, hemvård samt administration.

Härjedalen

LT har tidigare berättat om Härjedalens kommun varslat 60 anställda inom äldreomsorgen om uppsägning.

Till detta kommer fem brandmän och sex städare.

Inom tjänstesektorn har runt 50 personer varslats liksom lika många inom bygg, entreprenad och offentlig sektor, exklusive kommunen.

Men de dominerande näringsgrenarna turism, distansoberoende tjänster, bioenergi och kommunens tillverkningsindustri spås en fortsatt positiv utveckling.

Berg

En anpassning inom kommunens verksamhet kommer att genomföras under 2010.

Kommunens befolkning minskar och blir mer vårdkrävande vilket leder till minskade skatteintäkter samt ökade kostnader.

Redan nu har 35-40 personer varslats om uppsägning och det kan bli ytterligare ett antal.

Det hårdaste slaget är nedläggningen av ACB laminat med 170 anställda plus effekter för underleverantörer uppskattningsvis ytterligare 20-30 arbetstillfällen.

200 arbetstillfällen i en kommun på 7 500 invånare motsvarar runt 13 300 jobb i Göteborg.

Men turismen har potential att öka. dessutom skulle skapandet av attraktiva boendemiljöer runt Storsjön underlätta inflyttning till kommunen.

Mer läsning

Annons