Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lång väg kvar för gång- och cykelväg – men inte helt kört än

Först var en gång- och cykelväg högt prioriterad på Östersunds kommuns agenda att rusta via den nationella transportplanen som klubbas nästa år. Nu har den halkat ur prioriteringen.

Annons

Östersunds kommun hade länge en gång- och cykelväg genom Marieby och längs vägen mot Slandrom högt prioriterat inför den stora nationella infrastruktursatsningen för 2010-2021.

Men i sista yttrandet från kommunstyrelsen till länsstyrelsen i september fick stora delar av Mariebyområdet stryka på foten till förmån för andra sidan av Annersia, sträckan mellan Målsta och Hara. Sträckan genom Marieby fick dock stå kvar.

”Avseende gång- och cykelvägar efter väg 592 föreslår Östersunds kommun att en omprioritering av medel görs. Förslaget är att gång- och cykelväg genom Marieby bibehålls men att medel för sträckan Marieby Slandrom flyttas till sträckan Målsta genom Hara och att delen genom Hara ges första prioritet.”

Detta yrkade Jens Nilsson (S) och detta förslag antogs därefter. Därefter har länsstyrelsen, som sammanställer länens samtliga transportbehov, gjort en sista avvägning.

Och med hänsyn till den budget som finns – och de prioriteringar som gjorts är det nu bara sträckan Målsta–Hara som gäller.

Men trots detta är det inte helt kört för gång- och cykelvägar kring Marieby, enligt Assar Adolfsson, kommunikationsstrateg hos länsstyrelsen.

– Den slutgiltiga revideringen görs först under våren när regeringen fastställt transportplanen och det är klart hur mycket pengar som delas ut, säger han.

Några andra faktorer kan spela in också:

Det finns en egen pott för gång- och cykelvägar.

Det finns även en pott för oförutsedda utgifter.

Därtill är gång- och cykelvägarna beräknade att kosta 1,8 miljoner kronor per kilometer. Skulle det vara så att de kostar mindre kan det finnas pengar till fler sådana sträckor.

Men klart är att gång- och cykelvägarna troligtvis inte blir ett fall för åtgärd förrän i mitten av planperioden, någon gång kring 2014-2015. Detta eftersom det är aviserat att nästa års anslag kommer att krympa med nästan hälften.

– Och tre projekt i länet ligger högt prioriterade. Det är att höja säkerheten på väg 84, väg 321 samt att rusta järnvägen, säger Assar Adolfsson.

De projekten ska samordnas med planerade insatser från Vägverket och Banverket eftersom utförandet då blir billigare.

Mer läsning

Annons