Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länets hälsocentraler har stora brister - åtgärder krävs

/
  • Svenstaviks hälsocentral är en av de hälsocentraler som får svidande kritik av Arbetsmiljöverket. Foto: Sandra Högman

Många av länets hälso-centraler inte bra för de anställdas hälsa. Hög arbetsbelastning, dålig arbetsmiljö, stress och oro hör till vanligheterna.

Annons
Det visar Arbetsmiljöverkets inspektionsrapporter efter att ha besökt samtliga.
Nu börjar många rapporter att vara skrivna med krav på åtgärder.
Klart är att många hälsocentraler behöver vidta åtgärder för att bli en bra arbetsplats.
Några uppfyller inte ens kraven på bra arbetsmiljö utan krav ställs på ombyggnation.
LT har försökt sammanställa de rapporter som är färdiga.
TORVALLA
Bristerna på hälsocentralen i Torvalla kunde vi berätta om häromdagen. Se faksimil. Men de är inte ensamma.
Brunflo
Får kritik för sina dataarbetsplatser där Arbetsmiljöverket ställer krav på åtgärder.
Men de pekar också på laboratoriet i ett långsmalt utrymme, med nätt tilltagen plats för provtagning och sparsamma ytor för förvaring, analys och administrativa arbetsuppgifter.
"Verksamheten i sig förutsätter god hygien och ordningssinne och då utrymme och arbetsytor är små, ökar risker för både ergonomiska hälsorisker som för smittrisker", skriver Arbetsmiljöverket som ställer krav på åtgärder.
Hälsocentralen har inte heller arbetslokaler som motsvarar verksamhetskraven.
Trots åtgärder är de fortfarande trångbodda, undersökningsrum samutnyttjas, de delar rum med kollegor vilket kan påverka arbetsmiljön negativt.
Nu kräver Arbetsmiljöverket konkreta planer för en ombyggnation av hälsocentralen och planen ska vara tidsatt.
Svenstavik
Hög arbetsbelastningen, främst för distriktssköterskorna. Underbemanning ökar arbetsbördan för dem som är kvar.
Även bland läkarna är det underbemanning och det är därför svårt för distriktssköterskorna att boka in läkartider. De pratar även om brister i teknikstöd som ökar arbetsbelastningen.
Det finns inte någon aktuell riskbedömning eller rutiner för att förebygga de risker för hot eller våld som kan finnas i verksamheten.
Myrviken
Här ställs krav på en riskbedömning av det arbetsrum som är kombinerad expedition och undersökningsrum. Bland annat måste barnmorskans undersökningsrum möbleras om inför varje besök.
Det finns ingen aktuell riskbedömning eller rutiner för att förebygga de risker för hot eller våld som kan finnas.
Funäsdalen
Lokalerna utgör ett arbetsmiljöproblem, som snabbt måste få en lösning. De är små och det är svårt att organisera arbetet eftersom de arbetar på två plan.
Arbetsbelastningen är ofta hög, främst för distriktssköterskorna.
Receptionen är inte inredd så att arbetstagarna kan arbeta med lämpliga arbetsställningar och rörelser. Undersökningsrummen gör det inte möjligt att ställa britsen så det går att undersöka från båda sidor. Rummen är lyhörda.
De har heller inga bra rutiner för att förebygga hot eller våld.
Järpen
Här finns dåliga dataarbetsplatser med risk för belastningsbesvär.
Britsarna i undersökning/behandlingsrummen ska placeras så att de blir tillgängliga från båda sidor, så att arbetstagare kan arbeta i gynnsamma arbetsställningar.
Vidare diskuterades risker i samband med att arbetstagare kör bil i tjänsten.
Hoting
Läkarsekreteraren måste få ett annat rum än i receptionen. Det är inte lämpligt att sitta i ett öppet utrymme och utföra dessa arbetsuppgifter där koncentration och noggrannhet krävs.
Risker kan finnas vid ensamarbete, bland annat risker som är förenade med att arbetstagaren färdas i trafiken samt risker för våld och hot.
Odensala
Får kritik för sina dataarbetsplatser. Datorborden går inte att höja och sänka efter individen.
Dessutom möjliggör inte arbetsbord och arbetsytor avlastning för armar och händer på bordet. De synergonomiska förhållandena har brister.
Stugun
Största arbetsmiljörisken är stress, främst till följd av stor arbetsbörda, ändrade verksamhetsförutsättningar samt oro för omorganisation och neddragningar.
Det finns även risker som förekommer i trafiken bland annat utifrån vikten av att inte köra under tidspress och att ha rutiner för att rapportera vart man ska åka och när man återkommer från arbetsuppgiften.
Sveg
Hög arbetsbelastning och distriktssköterskornas ansvar påverkas när det finns vakanta tjänster samt när tjänsterna uppehålls av kortvariga stafettläkare.
Risker i samband med att arbetstagare kör bil i tjänsten. Dåliga dataarbetsplatser och det saknas rutiner för att förebygga hot eller våld.
Ytterhogdal
Mycket ensamarbete, en dag per vecka finns en läkare och period- vis även undersköterskeelever.
Distriktssköterskan får alltså utföra sysslor som normalt inte ingår i arbetsuppgifterna.
Bräcke, Kälarne, Backe
Får kritik för att de inte har rutiner för att förebygga hot eller våld.

Mer läsning

Annons