Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Läkarföreningen är kritisk mot att stänga växeln kvällar och helger

Jämtlands läns läkarförening kräver att landstingsledningen ändrar sig när det gäller att stänga landstingets växel kvällar och helger.

Annons

I ett brev till landstingsdirektören Karin Standberg- Nöjd skriver läkarföreningens ordförande Gunnar Green att detta är ett förhastat beslut.

– Se till att landstinget har en fungerande växel dygnet runt tills konsekvenser och brister är belysta och åtgärdade innan beslut fattas i frågan, skriver han.

Han menar att hela handläggningen strider mot Lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete.

”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas”.

– Vi vill poängtera att det står ”planeras” och inte ”efter beslut” som skett i detta fall.

Det är med förvåning som de fått höra att växeln ska stänga kvälls- och nattetid plus helger från 1 juli.

– Vi har inte lyckats se något beslut utan beskedet har nått oss ryktesvägen och successivt har vi kunnat verifiera att ett beslut är taget, skriver Gunnar Green. Och konstaterar:

• att handläggningen är mycket anmärkningsvärd

• att beslutet tydligen togs av landstingsfullmäktige förra året utan någon som helst risk- eller konsekvensanalys

• att en arbetsgrupp, som ska utarbeta ett utlåtande angående en sådan analys ska vara klar i maj och tas upp på Landstingskommittén endast tio dagar innan växelfunktionen försvinner.

Läkarföreningen ser beslutet först och främst som en patientsäkerhetsfråga. Detta i och med svårigheterna att smidigt få kontakt med jourer och bakjourer.

Gunnar Green menar att den tänkta besparingen på en miljon kronor per år kanske inte blir någon besparing alls.

– Om en bakjour vill ha tag i sin primärjour eller annan bakjour måste man alltså ringa runt och leta, eller vilket blir troligare, ringa akutmottagningen som kommer att få bli en informell växelfunktion utan att ha vare sig utbildning eller bemanning för detta.

– Arbetet på akuten kan bli lidande när någon måste sköta växelfunktionen i stället för patienter.

Han pekar även på att arbetsmiljön försämras både för jourhavande och akutens personal.

Han tror även att bakjourarbetet kommer att ta längre tid och därmed kosta mer pengar.

Ett realistiskt alternativ för bakjourer vore att alla utrustas med bredband 3G-abonnemang och handdator. Det tror Gunnar Green blir dyrt.

– Sundsvall och Sunderby sjukhus har förts fram som exempel på hur man kan ha sjukhus utan växel. Vid kontakter med kollegor på Sundsvalls sjukhus framkommer det en klar bild av ett dysfunktionellt tillstånd som inte är något att sträva efter.

– I Sunderbyn han man mobiltelefoner till alla jourer på sjukhuset, vilket är möjligt eftersom huset ligger ovan jord.

Gunnar Green avslutar sitt brev med ”Ett fel begånget någon annanstans blir inte rätt av att återupprepas”.

Mer läsning

Annons