Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kyrkoherden vill tysta sina kritiker

/
 • Gunnar Prytz, kyrkoherde i Östersunds församling, vill tysta sina kritiker och hänsvisar i stället till att en präst      ska följa de löften de gett inför Gud och församlingen. Men Prytz får inget gehör hos domkapitlet som hävdar ”att det är förbjudet för både domkapitlet och andra kyrkliga befattningshavare att agera på ett sätt som      kan uppfattas som inskränkningar i meddelarfriheten”. Foto: henrik flygare

Kyrkoherde Gunnar Prytz i Östersund vill tysta kritiska röster inom sin församling.Han hänvisar till att en präst i stället ska följa de löften de gett inför Gud och församlingen.

Annons

Bland annat handlar det om Codex Ethicus och Luthers förklaring till 8.e budet:

Men domkapitlet slår fast att det är meddelarfriheten som gäller, efter det att Prytz skrivit ett brev till biskopen med synpunkter på studentprästens Rut Törnkvist uttalanden i Länstidningen.

– Hennes uttalande i Länstidningen för en tid sedan innebar ett klart övertramp.

Det skriver kyrkoherde Gunnar Prytz till biskop Tony Guldbrandzén som låtit pröva frågan i domkapitlet.

Domkapitlet konstaterar att de uttalanden som gjorts i tidningsartiklarna omfattas av meddelarfriheten.

Men de slår också fast att det är förbjudet för både domkapitlet och andra kyrkliga befattningshavare att agera på ett sätt som kan uppfattas som inskränkningar i meddelarfriheten.

Det handlar om en artikel som Länstidningen skrev i samband med att Rut Törnkvist bestämt sig för att sluta arbeta i Östersunds församling.

Anledningen var att hon helt enkelt inte stod ut längre.

– Toppstyrning och kontrollbehov slår sönder mycket av kyrkans verksamhet, sa hon då. Jag hade tänkt stå ut de år jag har kvar. Omorganisationen och en chef som petar i allt, gjorde att jag ångrade mig.

Det är bland annat detta uttalande som retat upp Gunnar Prytz till den grad att han lyft frågan till biskopsnivå.

, skriver han och menar att Rut Törnkvist brutit mot de avtal som gäller och mot de riktlinjer som getts för verksamheten i församlingen.

, skriver han.

Gunnar Prytz har gjort flera kommentarer till artikeln där Rut Törnkvist har pekat på klara samarbetsproblem. Han kallar det för att ha brutit mot Codex Ethicus och prästlöftena som är grunden för den prästerliga yrkesetiken.

Han säger även att det är illojalt mot kyrkan att på detta sätt ifrågasätta de regler och avtal som är förhandlade och som ska följas.

I brevet till biskopen skickar han även med löftena som gavs i samband med prästvigningen.

Bland annat skriver han att den som blir präst åtar sig uppdraget för att utöva det så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen.

Liksom

Och i Codex Ethicus hänvisar han till punkterna

Dessutom står det

Men domkapitlet väljer som sagt att följa lagen, vad än prästerna har gett för löften inför Gud och församlingen.

Det är meddelarfriheten som gäller och Rut Törnkvist omfattas, varför ärendet inte föranleder någon åtgärd.

LT har förgäves sökt Ruth Törnkvist för en kommentar utan att lyckas nå henne.

Mer läsning

Annons