Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kritiseras för patientsäkerheten

Landstinget har otydliga mål för kvalitet och patientsäkerhet och dålig uppföljning.

Dessutom anmäls inte avvikelser anmäls i tillräcklig omfattning.

Annons

Det är något av den kritik som Socialstyrelsen ger Jämtlands läns landsting efter tillsyn av patientsäkerhetsarbetet.

Tillsynen gjordes så sent som under februari och mars månad.

Under intervjuerna kom det fram att det inom landstinget pågår ett omfattande arbete med att bygga upp ett övergripande ledningssystem där kvalitets och patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens föreskrifter ingår.

Men personalen menade att landstinget inte nådde ända ner med sin styrning och att direktiv och mål var svåra att greppa.

De efterlyste bättre uppföljning samtidigt som ansvarsnivåer och befogenheter på verksamhetsnivå upplevdes som otydliga.

Personalen pekade också på att avvikelserapporter skrevs allför sällan.

Nu vill Socialstyrelsen att landstingets skärper sig. De ställer krav på tydliga direktiv och mätbara mål som är anpassade till verksamheterna och väl förankrade hos medarbetarna.

De vill också att metoder för uppföljning och återföring av resultat ska förbättras liksom att ansvarsfördelning och befogenheter ska tydliggöras.

Dessutom ska landstinget bli bättre i arbetet med avvikelserapportering. Vikten av rapportering ska förankras hos alla medarbetare oberoende av profession.

Senast den 15 juni ska landstinget redovisa till socialstyrelsen hur långt de kommit i arbetet och vilka åtgärder som har vidtagits.

Mer läsning

Annons