Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen: Riv anläggningen

/
  • Äventyrs­anläggningen på Frösöberget kommer att rivas. Anledningen är dels att kommunen trots en försäljning inte kan avsäga sig ansvaret för anläggningen, dels att den tänkta försäljningsformen var felaktig.Foto: Ulrika Andersson

Äventyrsanläggningen på Frösöberget är utdömd. Efter att försäljningen av den stoppats återstår nu bara en sak.

– Det finns inget annat alternativ än en rivning, säger kommundirektör Bengt Marsh.

Annons

Den första april i år fattade barn- och utbildningsförvaltningen beslut om att äventyrsanläggningen på Frösöberget antingen ska säljas eller läggas ned och rivas.

Nu står det klart att avvecklandet av anläggningen kommer att ske genom det sistnämnda alternativet.

Under våren och sommaren har kommunen arbetat för att sälja den till en extern aktör. Den processen har nu avbrutits.

Skälen är två:

Försäljningsformen var felaktig. En affärsuppgörelse mellan kommunen och den externa aktören skulle sannolikt klassificeras som en driftsentreprenad och därmed upphandlas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, vilket nu inte var fallet.

Vid en driftsentreprenad skulle kommunen även i fortsättningen anses vara ansvarig för verksamheten.

– Det viktigaste i det här är att vi inte kan ta ansvar om en annan aktör har hand om anläggningen, säger Bengt Marsh, kommundirektör i Östersund.

Sedan tidigare är det känt att det finns vissa säkerhetsproblem kring anläggningen. Bland annat anses erosionsrisken i området vara stor.

För att slippa riskera att stå som skadeståndsskyldig vid en eventuell olycka väljer kommunen alltså att avveckla anläggningen helt.

Aktiviteterna på Frösöberget var tänkt att i första hand fungera som en verksamhet för ungdomar i behov av särskilt stöd men även erbjuda ett antal feriearbeten varje sommar.

Efterhand som allt färre grundskolor placerat elever med anpassad studiegång på ”berget” har verksamheten där förvandlats till att vara av ren turistisk karaktär.

– Då Frösöberget övergått till att enbart vara en turistanläggning har den glidit bort från vårt kompetensområde. Kommunen ska inte bedriva kommersiell verksamhet, säger Bengt Marsh.

Finns det ingen annan försäljningsform som gör att man kan avyttra anläggningen utan att riva den?

– Nej. Det man skulle kunna göra är att sälja hela området, men det är inte intressant för oss. Anläggningen ligger i ett parkområde i nära anslutning till stan och vi ser ingen anledning att sälja den marken.

– Det enda som då återstår är att riva hela anläggningen.

Vad säger du till de som hävdar att en rivning är slöseri med skattemedel?

– Det är inget slöseri. Anläggningen har varit väldigt betydelsefull under tidigare år när vi haft mängder av feriearbetare och ungdomar i behov av stödverksamhet där. Men den funktionen fyller den inte längre, säger Marsh.

Anders Byström, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, berättar att inget vidare beslut behöver tas i frågan. Eftersom man den första april bestämde att en rivning var ett av två möjliga alternativ kan man nu gå vidare med det arbetet.

– Vi kommer att ta ned äventyrsanläggningen så fort som det bara är möjligt. Eftersom det är höghöjdsjobb behövs kvalificerad personal till uppdraget, men så fort denna finns tillgänglig kommer arbetet att börja, säger han.

Mer läsning

Annons