Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunal samverkan på hög nivå förbereds i länet

Nästa gång det kan bli aktuellt att bilda Mittnorrland är tidigast 2015. Men redan på måndag tas ett stort steg mot att bilda ett samverkansorgan mellan länets kommuner, inför ett kommande Mittnorrland.

Annons

Länets kommuner förutsätts kunna samverka under nya gemensamma namnet ”Regionförbundet Jämtlands län.”

Rekommendationen till kommunerna att gå med kommer från Rådet för regional utveckling som förberett bildandet. Där ingår landshövding Britt Bohlin och många toppnamn inom landstinget och länets kommuner.

– Bildande av det kommunala samverkansorganet ska också innebära starten för en övergång år 2015, där Sverige på regional nivå byggs upp av regionkommuner med direktvalda regionfullmäktige, framgår det av handlingar till måndagens möte.

Det politiska gnissel

som framkommit i exempelvis Ragunda kommun på sistone står i mycket stark kontrast till vad som förväntas av de politiker som tar plats i Regionförbundet Jämtlands län.

I bakgrundsbeskrivningen till bildandet och kraftsamlingen står det: ”En sådan kraftsamling förutsätter ett politiskt regionalt ledarskap och att det finns en politisk arena med visioner, beslutsmandat och kraft att genomföra.”

I första skedet ska en tillfällig direktion utses, som arbetar med praktiska frågor fram till den 1 januari 2011 då verksamheter förs över. Vid den tidpunkten ska nuvarande Jämtlands läns Kommunförbund upphöra. Vidare föreslås att fullmäktigeförsamlingarna i länet beslutar om att kommunerna och landstinget bildar Regionförbundet Jämtlands län.

Några skäl som läggs fram till varför länet behöver ännu en politisk arena är:

Det nya Regionförbundet ska företräda Jämtland i utvecklingsfrågor. Förhoppningen är att det ska ge en samlad stor kraft när länet agerar i dessa frågor.

Regionförbundet ska också främja att länets medborgare får ökat inflytande och en ökad insyn i de regionala utvecklingsfrågorna.

Behovet av Regionförbundet motiveras också med att allt större fokus kommer att ligga på regionernas tillväxtarbete framöver. Samspelet och dialogen mellan EU och Sveriges tillväxtmål sägs därför förutsätta en kraftsamling kring viktiga regionala frågor ute i landet.

Mer läsning

Annons