Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Kärleksinvandrare” får gratis hälsoundersökning

”Kärleksinvandrare” ska erbjudas gratis hälsoundersökning av landstinget. Detta för att sjukvården ska kunna identifiera smittsamma sjukdomar som tuberkulos eller olika kroniska blodsmittor.

Annons

Miljöpartisten Owen Laws har i en motion till landstingsfullmäktige ställt krav på gratis hälsokontroll till alla invandrare. Detta sedan antalet fall av allmänfarliga sjukdomar, enligt smittskyddslagen, hos personer som invandrat till Sverige ökat under senare år.

I dag erbjuds asylsökande, kvotflyktingar eller personer med anknytning till person med flyktingstatus läkarundersökning. Andra grupper exempelvis anknytningsfall som kommer mer än två år efter den som anknyts till och så kallade ”kärleksinvandrare” erbjuds inte kostnadsfri hälsokontroll.

Det vill alltså Owen Laws ändra på och i förslag till beslut inför nästa veckas landstingsstyrelse föreslår landstingsdirektören att motionen ska bifallas.

Smittskyddsläkare Johan Wiström har också skrivit ett PM där han säger att det i dag inte finns något fungerande system för att identifiera dessa anknytningsfall och ”kärleksinvandrare”.

Det saknas även rutiner för att kunna erbjuda hälsoundersökning.

– Bland dessa kategorier kan vi först lång tid efter deras ankomst till landet identifiera personer med smittsamma sjukdomar, skriver han. Ofta fördröjs diagnosen av kroniska infektioner som ställs först när patienten utvecklat sena symtom på exempelvis tuberkulos eller blodsmitta.

Johan Wiström menar att detta ökar riskerna för den enskilde och innebär onödig försening av adekvat vård och behandling.

Fördröjning av diagnos innebär också en ökad risk för smittoöverföring och kan i vissa fall leda till betydande merarbete för smittspårning eftersom många personer kan ha utsatts för smitta innan diagnosen ställs.

Nämnas bör att för varje hälsoundersökning av asylsökande och flykting utgår ett bidrag till landstingen från Migrationsverket.

Mer läsning

Annons