Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Karl-Erik får rehabilitering i hemmet - i unikt samarbete

/
  • Arbetsterapeuten Maria Granlöf ser till att Karl-Erik Johansson har de hjälpmedel som han behöver när han kommer hem från sin höftoperation.
  • Undersköterska Kicki Widmark ser bara fördelar med hemteamen och har sedan arbetssättet började sett en tydlig minskning av arbetsskador hos hemtjänstpersonalen.Foto: Håkan Luthman
  • Undersköterskan Kicki Widmark ser bara fördelar med hemteamen och har sedan arbetssättet började sett en tydlig minskning av arbetsskador hos hemtjänstpersonalen.Karl-Erik Johansson ser fram emot att kunna röra sig bättre.
  • Foto: Håkan Luthman
  • Foto: Håkan Luthman

Ett unikt samarbete mellan yrkesgrupperna har blivit en framgångssaga. Arbetsterapeut, sjukgymnast, hemtjänst och distriktssköterska samarbetar för att ge brukaren bästa möjliga rehabilitering i hemmet. Dessutom sparar det pengar åt kommunen.

Annons
- Allt utgår ifrån brukaren. Hans eller hennes behov styr hur teamet sätts ihop, säger arbetsterapeuten Patrik Jonsson i Brunflo.
För snart tio år sedan började satsningen på rehabilitering i hemmiljö och sedan dess har arbetssättet använts med stor framgång. Istället för att varje yrkesgrupp jobbar för sig så har de slagit sig samman i hemteam där man tar vara på varandras kompetenser på bästa sätt.
- När vi börjar jobba med en ny brukare så gör arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna intensiva insatser, medan vi på hemtjänsten utför det kontinuerliga arbetet. Vi ser personen varje dag och märker vad som fungerar och när något ska ändras, säger undersköterskan Kicki Widmark.
- Ja, vi behöver verkligen varandra, det skulle vara svårt annars. Vi tar inte ifrån varandra något utan tillför ett helhetstänk där rehabiliteringen alltid finns med i bilden, säger arbetsterapeuten Maria Granlöf.
När LT besöker hemteamet i Brunflo så är samarbetet och trivseln uppenbar. Det märks att de känner varandra väl.
- Jag har jobbat på andra ställen där det är ett traditionellt arbetssätt och då var det vi och dem. Man fick nästan sitta i telefonkö för att få tag på varandra, säger Kicki Widmark.
En annan positiv effekt är att arbetsmiljön blir mycket bättre för hemtjänstpersonalen. De får träning i hur man ska lyfta rätt och nödvändiga redskap finns redan på plats när de kommer till vårdtagaren.
Maritha Månsson är MAR- medicinskt ansvarig för rehabilitering på Östersunds kommun. Hon är eldsjälen som 1999 fick i uppdrag att utveckla en modell för hemrehabilitering och som nu håller ihop trådarna för de 22 hemteamen. Då hade vård- och omsorgsnämnden ett sparkrav på tio miljoner kronor. Istället satsade nämnden tio miljoner på den nya vårdformen genom att anställa 17 sjukgymnaster och fem arbetsterapeuter.
- Det är fullständigt unikt i hela landet. Politikerna var modiga som vågade satsa. De trodde på idén och att det skulle spara pengar på längre sikt, säger Maritha Månsson som varje vecka får berätta om arbetssättet för andra kommuner i Sverige.
Besparingen sker genom att behovet för hemtjänst sjunker när brukarna klarar sig bättre själva. Man håller kostnaden nere genom att människorna bibehåller självständigheten. Och det kan de göra när man sätter in insatserna i ett tidigt skede, vilket även ger högre livskvalitet och lyckligare människor.
- Ju mer vårdkrävande desto dyrare blir det ju, säger Kicki Widmark.
Östersund är också först i landet med en politiskt beslutad prioriteringsordning, där man har en tydlig struktur över hur resurserna satsas. Ambitionen är att komma in så tidigt som bara möjligt med rehabilitering, och det görs ingen skillnad på om vården sker i privat eller offentlig regi.
- Hälften av brukarna har endast kontakt med arbetsterapeut och sjukgymnast då de inte hinner bli så dåliga att hemtjänst behövs, säger Maritha Månsson.
LT följer med arbetsterapeuten Maria Granlöf på ett hembesök hos Karl-Erik Johansson i vackra Järpnäset utanför Singsjön. Han ska få en ny höftled i veckan och utrustas med en del redskap som behövs när han kommer hem ifrån sjukhuset.
Karl-Erik Johansson är just en sådan person som inte har behov av andra insatser än just arbetsterapeut och efter operationen en sjukgymnast. Trots att han knappt kan gå och har ständig smärta så ska han efter vårt besök iväg på nästa 19-timmarspass på gruppbostaden där han jobbar. Sista skiftet tar slut tre timmar innan inskrivning för operation.
- Det är bättre att komma ut hit innan operationen för då finns allt på plats när han kommer hem, säger Maria Granlöf.
För att teamarbetet ska fungera är tät kommunikation mellan alla inblandade ett måste. Det blir en hel del pappersarbete med utvärderingar och en gång per månad så träffas alla hemteam. Något som Maria Granlöf inte tycker är betungande utan nödvändigt och inspirerande.
- Maritha Månsson ger oss mycket respons och vi känner att det är viktigt att visa politikerna att de satsade rätt, vi sparar ju faktiskt pengar, säger hon.
Utvärderingar från 2003 och 2006 visar att årskostnaderna för hemtjänsten gick ner med 4,9 respektive 3,4 miljoner kronor. De årliga brukarenkäterna visar även att de är nöjda. "Jag kan komma ut och gå själv. Utan hjälpmedel och stöd kunde jag ej bott hemma", säger en 96-årig brukare.

Mer läsning

Annons