Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hon ska leda arbetet med högskolans jämställdhet

/
  • Pia Sandvik Wiklund är utsedd av regeringen att leda en delegation som ska se över jämställdheten i högskolevärlden. Foto: Ulrika Andersson

Jämställdheten inom hög­skolevärlden haltar. Det vill regeringen ändra på och har utsett en delegation som ska se över problemet. Arbetet kommer att ledas av Pia Sandvik Wiklund, som snart tillträder som Jämtlands länsråd.

Annons

Pia Sandvik Wiklund har en gedigen bakgrund inom högskolevärlden. Hon lämnar just nu tjänsten som rektor för Luleå tekniska universitet och var dessförinnan prorektor vid dåvarande Mitthögskolan. I botten är hon civilingenjör och docent i kvalitetsteknik.

– Jag är glad att Pia Sandvik Wiklund har tackat ja till att leda denna viktiga delegation. Hon är respekterad i högskolesektorn och som kvinnlig rektor vid ett tekniskt universitet har hon helt rätt profil för detta uppdrag, sa Lars Leijonborg vid utnämningen.

Arbetet kommer att starta under våren och sedan pågå i två år och regeringen har avsatt en budget på 60 miljoner kronor för arbetet. En slutrapport ska lämnas in januari 2011 och både universitet och högskolor kommer att innefattas i projektet där det gäller att bland annat ta reda på:

Varför kvinnor och män gör så olika utbildningsval.

Varför färre män söker högskoleutbildningar.

Varför studietakten är olika mellan könen.

Varför fler män än kvinnor forskar.

Högskolevärlden har i dag ett dubbelt jämställdhetsproblem. När det gäller studenter som tar sin slutexamen dominerar kvinnorna – men när det kommer till professorstjänster dominerar ändå männen.

– Även utbildningsvalen är otroligt könsbundna där män i högre utsträckning väljer tekniska utbildningar och kvinnorna återfinns i vård- och omsorgsutbildningar, säger Pia Sandvik Wiklund.

Men det här är ett jämställdhetsproblem som återspeglas i hela samhället och som syns redan på gymnasieutbildningarna och ute i arbetslivet.

Om man utkristalliserar 30 yrkesgrupper i dagens arbetsmarknad är det bara cirka fyra av dessa yrkesgrupper som är balanserade mellan könen, menar Pia Sandvik Wiklund.

Det låter som ett tufft projekt att vända trenden bara inom högskolevärlden?

– Man kan inte förvänta sig att vi på två år och med 60 miljoner ska kunna vända problemet med jämställdheten. Men vi ska kartlägga vad för typ av insatser som är gjorda tidigare, vilka effekter de har gett och vad för typ av nya insatser som kan behövas.

Pia Sandvik Wiklund lämnar nu universitetsvärlden och tillträder som nytt länsråd i Jämtland 1 mars. Men hon tycker inte att det kommer att bli något problem att jobba med jämställdheten i högskolan parallellt med det, utan snarare vara positivt at hon är verksam inom flera sfärer.

Mer läsning

Annons