Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Höjd EU-status öppnar för satsningar på Mittnorden

Länsstyrelsen vill att EU höjer statusen på transportstråket mellan Trondheim-Östersund-Sundsvall. Om sträckan fastställs som ett Europeiskt stomnät innebär det att pengar till upprustning prioriteras där.

Annons

Landshövding Britt Bolin och en delegation från Jämtlands och Västernorrland träffade stortingets transport- och kommunikationskommitté i Oslo i går.

Frågan gäller som LT tidigare skrivit elektrifiering av Meråkerbanan, innan Stortinget fattar beslut i juni.

Länsstyrelsen vill att banan ingår i ett kommande Europeiskt stomnät.

– Stomnät handlar om möjligheten att ansluta godstrafik enligt vad som gäller på exempelvis E 4 i dag, konstaterar Assar Adolfsson, kommunikationsstrateg på länsstyrelsen.

I ett yttrande till EU-kommissionen framhåller länsstyrelsen att Mittnordenstråket mellan Trondheim, Östersund och Sundsvall ska prioriteras i sammanhanget.

– Vi trycker i synnerhet på Mittnordenstråket eftersom det är både ett järnvägstråk och ett vägbaserat transportstråk, säger Assar Adolfsson.

– För att klara transporter motsvarande de på E 4:an måste man göra något för inlandsstråken som går söderut i Europa.

Till EU-kommissionen konstaterar länsstyrelsen att merparten av landets skog- och pappersindustri och gruvnäring finns i norra Sverige, liksom vidareförädling av åtskilliga produkter som skapar jobb och tillväxt.

Att EU bestämmer sig för att Mittnordenstråket ska vara ett typexempel på ett stomnät ses som viktigt.

– Då kan det skapas satsningar i hamnarna för att möta upp mot sjöfarten. Det innebär att det skapas elektronisk tullklarering och annat längs med vägarna i området.

Beslut om högre status på Mitnordenstråket medför sannolikt tydligare finansiering av järnvägar med otillräcklig kapacitet och bärighet. E 14 och kanske även Inlandsbanan berörs också.

– Vi ser det som jätteviktigt och att Norge elektrifierar Meråkerbanan vilken är en del av det här stråket, konstaterar Assar Adolfsson.

– Genom att fastställa det vi kan kalla för Europeiskt stomnät så innebär det att både nationella pengar och eventuella EU-pengar ska gå till upprustning av den typen av stråk. Det handlar om att hela tiden nå den standard som man menar att de här transportstråken ska innehålla, säger Assar Adolfsson.

Han konstaterar att det för närvarande bara läggs småpengar totalt på Mittnordenstråket med E 14.

– Men skulle vi få det fastställt som ett Europeiskt stomnätstråk måste både Sverige och Norge lägga betydande belopp jämfört med i dag, säger Asar Adolfsson.

– Då får vi en prioritering i nationella toppen tack vare att vi har en status på det hela.

Tidsmässigt bedömer han att frågan om hållbar transportinfrastruktur i Europa blir högaktuell i EU-parlamentet under nästa mandatperiod.

Mer läsning

Annons