Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hästgård fick djurförbud

Bristande djurhållning och överträdelser av bestämmelser i djurskyddslagen under ett år leder till att två personer i länet inte får ha hand om sina hästar.

Annons

Länsrätten ändrar därmed ett beslut i länsstyrelsen där man ansåg att de skulle få ha kvar sina djur.

Kommunen överklagade och får med sig i länsrätten på att djurhållarna allvarligt försummat tillsynen och vården av sina hästar.

I länsrättens dom betonas hårdare att ett flertal inspektioner gjorts på gården. I samband med dessa framkom allvarliga brister som djurägarna skulle åtgärda. Men åtgärderna har inte utförts alls, eller utfördes otillfredsställande efter flera påpekanden.

Eftersom misskötseln av djuren pågått under lång tid, och då anmärkningar tidigare riktats mot djurägarna, så finns det risk för att samma saker kommer att upprepas igen.

Därför meddelar länsrätten att djurägarna numera omfattas av djurförbud.

Missförhållanden som uppmärksammats är bland annat en ligghall med bristande konstruktion. I den noterades att utfordringsplatsen var lerig. Det fanns en oskyddad elkabel som hästar kunde nå via hagen. I hästhagen fanns lastpallar med utstickande spikar som medförde skaderisk.

Senare konstaterades att hästarna inte hade tillgång till ligghallen eftersom den hade rasat ihop. Skräp, maskiner och annat i stallgången utgjorde skaderisker för djuren. Vid en inspektion var grovfodret slut och ensilaget delvis nedtrampat i snön.

Till sist började det synas på hästarnas hull att de inte hade fått tillräckligt med foder och vatten och inte heller den skötsel och tillsyn de borde ha.

Mer läsning

Annons