Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här räddas sjukhuset från skifferbergets rörelser

/

Skifferberget under sjuk­huset reser sig sakta uppåt och grundpelarna som hela bygget vilar på följer med. Mätningar visar att den lösning som används för att huset inte ska spricka fungerar som planerat.

Annons

– När trycket från berget blir så stort att det tar med sig bärande pelare blir det problem, säger Stefan Östlund som visar några sektioner i husets ”källare” där lättbetongväggar spruckit, innertak lyfts flera centimeter och golv bågnar.

Han är underhållsansvarig på landstinget och följer kontinuerligt bergets påverkan på sjukhuset.

Problemen med skifferberget har varit kända länge. Det som händer är att den sänkta grundvattennivån leder till att berget exponeras för syre och expanderar.

Det här får konsekvenser för de grundpelare som ligger under förbindelsehusen: De delar av sjukhuset som ligger mellan entrén vid Kyrkgatan och höghuset. Där finns bland annat akuten och intensivvården.

Alla de hundratals grundpelare som sjukhuset vilar på följs upp en gång per år. Åtskilliga har åtgärdats så att huset ska stå oförändrat i höjd. Varje tiondels millimeter i avvikelse räknas när åtgärder sätts in.

– Vi har funnit en metod som fungerar jättebra, säger Stefan Östlund och tar oss med till underjorden där justeringen av huset pågår i det tysta sedan flera decennier.

På den här nivån syns skiffer berget och höjningen har bland annat medfört att man tvingats dra om stora ventilationstrummor, samt åtgärda knäckta avlopps ledningar, som kommit i kläm i utrymmet mellan berget och golvbalkarna.

– Det är vissa zoner av huset som berörs av att skifferberget reser sig och det är jätteviktigt att ha kontroll på grundpelarna genom mätningarna, fortsätter Stefan Östlund.

– Skulle en pelare haverera så är de dimensionerade för att de som står intill ska ta kraften. Varje pelare bär cirka 45 ton.

– Men skulle även grannpelaren haverera då har vi problem ...

Hittills har det inte inträffat och den metod som används för att stötta pelare som berget skjuter upp för mycket har visat sig fungera väl, sedan starten för 14 år sedan.

Kortfattat innebär åtgärderna följande:

På båda sidor om en pelare som ska åtgärdas borras nya hål 4,5 meter ner i berget. På det djupet hamnar man 1,5 meter under grundvattnet i berg som aldrig exponeras för syre.

De nya hålen stålfodras, svetsas och gjuts i med ny betong till nya pelare som sticker upp en bit ovanför berget.

Den ”gamla” pelaren spänns upp med hydrauldomkraft. När huset vilar på domkraften kapas den gamla pelaren. Den del av pelaren som sitter kvar under huset hissas ned från domkraften på en bärande stålbalk, som vilar mot de nygjutna pelarna på båda sidor om den gamla.

Därefter tas domkraften bort och huset är stabiliserat.

– Det brukar sjunka cirka en millimeter på de nya pelarna sedan domkraften tagits bort. Men sedan står huset absolut stilla där åtgärderna genomförts. Det kan vi se av mätningarna under flera år nu, enligt Stefan Östlund.

– Höghuset står absolut stilla och där har vi inte behövt åtgärda några pelare.

Förutom mätning av pelarnas rörelser mäts även grundvattennivån under sjukhuset.

Att borra nytt kostar omkring en kvarts miljon per pelare och tillsammans med en entreprenör har man tagit fram en specialmaskin för ändamålet.

Vid något tillfälle har det varit så trångt att man tvingats borra hål för nya pelare från ett rum på intensiven för att grundlägga huset.

– Det är i Östersund och Oslo vi känner till de här problemen för byggnader som är byggda på skifferberg, konstaterar Stefan Östlund som samtidigt passar på att avliva myten att domkrafter är det som håller upp delar av sjukhuset.

Mer läsning

Annons