Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hälsovalet blev inget lyft

Det finns ett samband mellan ökad stress och inrapporterade avvikelser på länets hälsocentraler. Bristerna i arbetsmiljön riskerar nu att bli en patientsäkerhetsfråga.

Annons

Mätningar visar också att telefontillgängligheten ytterligare har försämrats.

Dessutom tyder allt på att Östersunds närvårdsområde kan vara underfinansierad.

Det visar en granskning som landstingets revisorer gjort av primärvården inom hälsovalsmodellen.

Någon munter läsning är det inte.

Många av de intervjuade i undersökningen anser att det var olyckligt att hälsovalsmodellen infördes samtidigt med omställningsarbetet som medförde stora besparingar inom primärvården, totalt 26 miljoner.

Besparingarna utgick från en teoretisk beräkning av att ett antal tjänster skulle kunna tas bort genom bortprioriteringar och effektiviseringar, dessa har varit svår att omsätta i praktiken.

I Östersunds närvårdsområde minskades antalet läkare vilket medförde att antalet listade personer ökade från 1 600 till 1800 per läkare. Men stora protester gjorde att beslutet togs tillbaka, men besparingarna låg fast.

Besparingarna har fått till följd att några läkare har sagt upp sig och ett stort antal läkare, 37 procent, har beviljats tjänstledighet.

I stället för en besparing på läkarkostnader har det blivit en fördyring då antalet stafettläkare kraftigt ökar. Delårsbokslutet per augusti visar på en ökning för stafettläkare med 7,8 miljoner jämfört med 2010 för Östersunds närvårdsområde.

Ändå har hälsocentralerna sagt att de klarar verksamheten inom befintlig budget under år 2011, men för 2012 är det omvänt, endast en chef tror att de klarar budgeten.

"Granskningen visar att delar av beslutade besparingar inom närvårdsområde Östersund har uteblivit. Ett ökat nyttjande av stafettläkare medför en kvalitetsförsämring på grund av minskad läkarkontinuitet. Den uppkomna situationen är mycket otillfredsställande, då patienters rätt till fast läkarkontakt till stora delar inte kan tillgodoses", skriver revisorerna.

47 procent av de som arbetar på hälsocentralerna tycker att arbetsmiljön har försämrats sedan införandet av hälsovalet.

Uppsägning av personal i samband med besparingar samtidigt som distriktssköterskorna ska vara tillgängliga att svara i telefon mellan 08.00-17.00, nämns som några orsaker till försämrad arbetsmiljö.

Vissa hälsocentraler har frångått kravet på att vara tillgängliga av arbetsmiljöskäl.

Revisorerna pekar även på att mätning och redovisning av telefontillgängligheten sker på ett felaktigt och missvisande sätt och uppmanar därför landstingsstyrelsen att de omgående ändrar sättet att mäta.

Så här är det i dag. Alla misslyckade försök från en patient att komma fram har tagits bort ur mätningen. Det är enbart de samtal som besvarats som räknas. Detta borde då ge 100 procents telefontillgänglighet, något som alltså inte är sant.

Mer läsning

Annons