Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hälsocentraler vill inte samverka för att klara vårdgarantin

De anställda på länets hälsocentraler skulle genom ett nytt telefonsystem samverka för att klara vårdgarantin när det gäller telefontillgänglighet och bokning av läkartider. Men över hälften har inga planer på någon samverkan.

Annons

Det visar en färsk rapport från landstingsrevisorerna.

I en enkät svarar över 50 procent att de inte har några planer på att samverka runt telefontiderna för att klara vårdgarantin.

Drygt 65 procent svarar att inga åtgärder är planerade för att samverka om bokning av läkartider.

– Det finns en negativ inställning hos vissa hälsocentraler till att samverka, säger revisorerna.

I och med Hälsovalsreformen blir hälsocentralerna tvungna att klara vårdgarantin för att undgå sanktioner.

”Incitamentet blir därmed mycket tydligt och vi bedömer att det inte längre borde råda några delade meningar om vikten av att hålla vårdgarantin och att vidta åtgärder för att så ska ske”.

Det blir allt mindre pengar till primärvården. Därför finns det anledning att arbeta med såväl attitydfrågor, inställning till samverkan och se över arbetssätt för att vårdgarantin ska kunna klaras.

Bland annat handlar det om telefontillgängligheten som skulle bli bättre då ett nytt telefonsystem infördes, ett system med möjligheter till samverkan mellan hälsocentralerna.

”I granskningen framkommer dock att samverkan kommer att bli frivillig. Vi anser inte att samverkan ska vara frivillig eftersom syftet med införandet av systemet var att uppnå en samverkan för ökad effektivitet och förbättrad tillgänglighet”, skriver revisorerna i sin rapport.

De gör bedömningen att om primärvården ska tillvarata den avsedda effektivitetsvinsten som växelsystemet medför bör hälsocentralerna samverka.

”Detta genom att färre antal personer, jämfört med i dag, skulle vara bundna till att svara i telefon samtidigt som telefontillgängligheten förbättras. För att uppnå en ökad effektivitet i telefontillgängligheten inom primärvården är det vår uppfattning att det, förutom rätt teknik, även krävs rätt attityd hos berörd personal.

Att åstadkomma detta är en ledningsfråga, primärvårdsledningen måste mer tydligt styra hälsocentralerna att samverka. Enligt vår mening bör det krävas synnerliga skäl för att hälsocentralerna ska få avstå från att samverka” .

35 procent av de tillfrågade på hälsocentralerna i länet säger att riktlinjerna för hur de ska jobba med systematiskt kvalitetsarbete är otydliga, medan 22 procent säger att riktlinjerna är mycket tydliga.

”Vi anser att landstingsstyrelsen bättre bör tydliggöra hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas inom ramen för hälsovalsmodellen och att tydliggöra de olika rollerna .

Revisorernas granskning visar också att det nya telefonsystemet inte riktigt håller vad det lovat.

Systemet kan inte hålla reda på om alla som ringer också kommer fram, därmed kan man inte heller mäta hur många av påringningarna som får kontakt med hälsocentralerna samma dag.

I den utvärdering som gjorts av telefonsystemet framgick att vid 20 procent av påringningarna gjordes inget aktivt menyval medan motsvarande frekvens i andra branscher är 5 procent.

Mer läsning

Annons