Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Gör en kommun av hela länet”

/
  • Framtid för Jämtland vill göra länet till en enda kommun och en region.
Karta: Kjell Nilsson-Mäki
  • ”Att slå samman åtta kommuner är en lång process. Men vi måste börja någonstans”, säger Nils Eriksson.  Foto: Henrik Flygare
  • ”Vi ser vår roll som att ta in material och underlag, föra en diskussion och bjuda in till seminarier. Vi har inte några färdiga lösningar”, säger Sten Rentzhog.Foto: Henrik Flygare
  • ”Det behövs ett bredare engagemang i stugorna”, säger Karin Hammarqvist, som vill väcka debatt om Jämtlands framtid genom det nya nätverket.Foto: Henrik Flygare

Urholkning av länets invånare och ekonomi måste debatteras. Och kommunerna ska slås samman i en Jämtlandskommun. Så lyder programmet för det nya nätverket Framtid för Jämtland.

Annons

Det nya nätverket består av 15–20 personer från länet med varierande bakgrund. Några har arbetat inom offentliga verksamheter. Andra kommer från näringslivet och föreningslivet. Under deras möten har även företrädare från olika politiska partier deltagit. Men nätverket är en oberoende grupp.

– Vi har träffats och diskuterat frågor som vi tycker är väsentliga för länet. Det vi har gemensamt är att vi känner en stor oro för den starka befolkningsminskningen. Vi tappar underlag för skolan och riskerar att få svårt att få personalförsörjning till företagsverksamhet och den offentliga sektorn, säger Nils Eriksson.

Deras diskussioner har mynnat ut i programskriften Framtid för Jämtland. Och nätverkets synsätt på länets framtid presenterades i går under en presskonferens med bland andra Karin Hammarqvist, Nils Eriksson och Sten Rentzhog.

– Vi vill genom det här agerandet sprida en ökad insikt om vad vi tror är viktigt för att påverka länets utveckling, säger Nils Eriksson.

Huvudbudskapet i programmet är att skapa en debatt kring länets avfolkning. Gruppen vill få länsbor och politiker att agera.

– Befolkningsutvecklingen har gått bakåt sedan 1953. Men värst är inte det som sker eller skett utan den framtida utvecklingen. Det kommer tydliga signaler på att avbefolkningen tilltar för varje generation. Utan radikala förändringar kan vi inte undvika ett befolkningsmässigt sammanbrott, säger Sten Rentzhog.

I nätverkets program skriver de att kommunerna hamnat i en ond cirkel med avfolkning och nedskärningar.

– Alla drar en suck av lättnad över det som får vara kvar i årets budget. Men de inser inte att det kommer att tas bort nästa år eller de kommande åren. Vi måste börja se hur illa ställt det är. Vi måste se långsiktigt och inte bara ta en fråga i taget, säger Sten Rentzhog.

Nätverket vill i stället se att länets kommuner går samman. Genom en samordnad organisation ska vinsten kunna läggas på exempelvis skola och vård. Det ska även ge ett kraftfullare politiskt ledarskap som kan hävda länets intressen. I den nya organisationen ska även landstinget ses som en naturlig del.

– Genom att skapa en Jämtlandskommun och en egen region öppnar vi vägen för ökad delaktighet och ökat inflytande för länsbor i alla delar av länet. Vi får möjlighet att med kraft föra vår egen talan och samverka i alla väderstreck och på våra egna villkor, säger Sten Rentzhog.

Mer läsning

Annons