Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Funktionshindrade kvinnor mest utsatta

/
  • ”Funktionshindrade kvinnor är i större utsträckning utslagna av sitt funktionshinder än män”, landstingsrådet Monalisa Norrman, v, ordförande i länshandkapprådet. Foto: Lars-Eje Lyrefelt

En av tre länsbor har en så pass hög funktionsnedsättning att de inte kan se, höra eller gå utan betydande problem. Och den gruppen i samhället mår också allt sämre.

Annons

Folkhälsoinstitutet har gjort en rapport, ”Onödig ohälsa”, om hur ohälsan ser ut bland alla funktionshindrade i landet.

Landstinget i Jämtland har borrat djupare i materialet och skannat av hur funktionshindrade i Jämtland och Härjedalen mår i den egna rapporten ”Hälsa på lika villkor?”.

Och det är uteslutande kvinnor med funktionshinder som är särskilt utsatta; det gäller såväl i jämförelse med den övriga befolkningen som i jämförelse med män med funktionshinder.

– Funktionshindrade kvinnor är i större utsträckning utslagna av sitt funktionshinder än män, landstingsrådet Monalisa Norrman, v, ordförande i länshandkapprådet.

Några exempel:

Av kvinnor mellan 16 till 64 år säger 34 procent att de är otrygga att gå utanför bostaden ensamma medan bara åtta procent av männen känner sig otrygga att gå ut.

Det handlar om exempelvis arbete där 18 procent av männen har heltidsjobb medan bara 12 procent av kvinnor med funktionshinder har jobb på heltid.

En av tre funktions- hindrade kvinnor säger att de under de senaste tre månaderna utsatts för kränkande bemötande. En av fem män svarar ja på den frågan.

– Man blir upprörd när man läser rapporten. Upprörd och beklämd, säger Monalisa Norrman.

– Det är skrämmande som karl att se hur kvinnor drabbas, säger Sören Blom, ledamot i länshandikapprådet.

– Ett viktigt observandum är att upplevelser av diskriminering och kränkande behandling först och främst upplevs bero på könstillhörighet snarare än funktionshindret i sig, fortsätter Monalisa Norrman.

Hon påpekar att alla verksamheter, såväl offentliga som privata, måste ägna betydeligt större uppmärksamhet åt jämställdhetsfrågor.

– Organisationer som arbetar mot diskriminering, inte minst handikappföreningar, måste också bli bättre på att lyfta jämställdhetsperspektiven.

Mer läsning

Annons