Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För högt arbetstryck på skolorna

/

Flera skolor i Östersund får kritik för att de bland annat inte kommer tillrätta med den höga arbetsbelastningen hos personalen. Nu ställer Arbetsmiljöverket krav på åtgärder.

Annons

Två skolor i Östersunds kommun, Odenslundsskolan och Vallaskolan, måste se över sina arbetssätt och rutiner. Det visar inspektionsrapporter från Arbetsmiljöverket efter besök på skolorna för lite drygt en månad sedan.

Den allvarligaste kritiken är kopplad till att personalen upplever att arbetstempot är allt för högt.

"Om arbetssituationen under en längre tid är påfrestande kan detta innebära en hälsorisk", skriver verket i sina rapporter.

Men de aktuella skolorna är inte de enda som får kritik för att åtgärder inte sätts in vad gäller personalens klagomål på det höga arbetstrycket.

– Det är många skolor som får precis det här kravet. Man måste rota i varför man upplever att arbetsbelastning är så hög, säger Andreas Lundström på Arbetsmiljöverket.

Några brister i Vallaskolan:

# Rutiner för introduktion av vikarier måste uppdateras.

# LT berättade i december att antalet klassrum vid i huvudsak Vallaskolan och Östbergsskolan ska utökas. Här noterar Arbetsmiljöverket att skolan ännu inte har gjort någon arbetsmiljöanalys inför utbyggnaden. "En förändring kan leda till att arbetstagare och elever utsätts för nya risker för hälsa och olycksfall".

# "Arbetstagarna beskriver sin arbetssituation som påfrestande och belastande bland annat beroende på arbetstempo/svårighet att få tiden att räcka till".

Nu har skolledningen visserligen vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med den ökade arbetsbelastningen "...men de får inte, eller ni känner inte till att de får, avsedd effekt", skriver Arbetsmiljöverket.

# Personal upplever ett "vibrerande/störande bakgrundsljud", på skolan. En så kallad efterklangsmätning har gjorts, men resultatet av mätningen är ännu inte känd. Här ställer verket krav på att berörd personal måste få regelbundna hörselundersökningar.

Några brister i Odenslundsskolan:

# Det saknades vid inspektionen en skriftlig fördelning av vilka arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av rektor och övrig personal.

# Någon skriftlig dokumentation om uppföljningen av det systematiska miljöarbetet saknades, upptäckte inspektörerna.

# Den höga arbetsbelastningen är ett problem på skolan och åtgärder har vidtagits. "T.ex. identifierades hög arbetsbelastning hos lärarna via kommunens medarbetarenkät för några år sedan. Åtgärder sattes in, men personalen känner inte till om åtgärderna följts upp och att de fått avsedd effekt".

Arbetsmiljöverket kommer att genomföra liknande inspektioner vid var tredje grundskola i landet fram till 2016.

Mer läsning

Annons