Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folktandvården får kritik: Redovisar inte kostnaderna

Landstinget i Jämtland kan inte reda ut hur mycket folktandvården i länet kostar. Samtidigt misstänker privattandläkarna att landstinget subventionerar vuxentandvården.

Annons

Detta trots att tandvård ska bedrivas på en konkurrensutsatt marknad.

Men landstinget i Jämtland är inte ensam, inget landsting i landet har i dag en fullständig redovisning.

Detta har revisorerna i Jämtland pekat på, eftersom staten hotar med lagstiftning för att få landstingen att tydligt redovisa samtliga kostnader och intäkter.

– Landstinget kommer därmed att tvingas vidta åtgärder för att klara kraven på insyn, säger tf revisionsdirektör Majvor Enström. Staten har i flera sammanhang påtalat bristerna och uppmanat landstingen att på frivillig väg vidta åtgärder, utan att lyckas.

Hon säger att det är vissa svårigheter med redovisningen, exempelvis hur stor del av ett behandlingsrum som är kostnader för barntandvården liksom olika fyllnadsmaterials fördelning mellan vuxna och barn.

Intäkterna däremot är lättare att redovisa.

”Jämtlands läns landsting organiseras i verksamhetsområden som styrs som resultatenheter. En fullständig balansräkning finns bara på landstingsövergripande nivå. Konsekvenser av detta är enligt uppgift att folktandvårdens andel av tillgångar och skulder samt hantering av över- och underskott inte tydligt framgår i landstingets redovisning”, skriver revisorerna.

Landstingets bidrag till folktandvården är för 2009 dryga 59,8 miljoner.

– Som patient har man rätt att själv välja tandläkare. Men det finns ett mörkertal inom privattandvården, där det inte finns någon insyn, säger Majvor Enström vidare. Vi uppskattar att mellan 40-60 procent av de vuxna går till privattand- läkarna.

I dag finns en prislista där tandläkarna har möjlighet att välja om de ska ligga på dessa priser, under eller över, en konkurrenssituation med andra ord.

Inom landstinget ligger många på referensprislistan.

– Vi har pekat på detta tidigare också, privattandläkarna har gjort egna utredningar och de har kontaktat oss eftersom de känner att konkurrensneutraliteten inte finns.

Men landstinget har enligt tandvårdslagen skyldighet att erbjuda tandvård, de har ansvar för att det finns tandvård i länet. Även på orter där det inte är lönsamt och det kostar.

Folktandvården måste dessutom alltid ställa upp med jour, något som privattandläkarna inte gör i dag.

– Frågan måste lösas om det blir lagreglering, vilket det ser ut att bli. Tandvården är fullt medvetna om det vi skriver och har själva påtalat detta för landstingsledningen, men det har ännu inte blivit något resultat, säger Majvor Enström.

Mer läsning

Annons