Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flygplatsen behöver inte flyttas

Luftfartsverket behöver inte leta en alternativ plats för Åre Östersunds flygplats. Kravet är orimligt, anser Miljööverdomstolen i sitt domslut på tisdagen.

Annons

Naturvårdsverket har dragit Luftfartsverket hela vägen upp till Miljööverdomstolen.

Huvudkritiken har legat i att Luftfartsverket dels inte gjort någon bullerutredning för helikopterflyget vid Åre Östersunds flygplats och dels inte angett några alternativa platser för flygplatsen – ett krav enligt miljöbalken, anser Naturvårdsverket.

Till saken hör att det enligt lagen krävs speciellt tillstånd för att få bedriva flygverksamhet och Naturvårdsverket anser att det finns så pass allvarliga brister i underlaget till ansökan om Åre Östersunds flygplats att Luftfartsverket inte ska få tillstånd att fortsätta driva flygplatsen.

Bullret:

Naturvårdsverket säger i sitt överklagande att helikopterverksamheten inte alls finns med i bullerutredningen trots att det handlar om ungefär 1 400 starter och landningar årligen.

Miljööverdomstolen håller inte med och hänvisar till en miljökonsekvensbeskrivning där dessa uppgifter finns.

”Det är härigenom tillräckligt utrett att helikopterflyget inte bidrar till att bullerolägenheterna från verksamheten blir större än vad som redan tidigare redovisats i form av bullerberäkningar. Ytterligare utredning i denna fråga är inte nödvändig”, skriver domstolen i sin dom.

En alternativ flygplats:

Naturvårdsverket konstaterar att Luftfartsverket inte pekat ut några alternativa platser för flygplatsen. Naturvårdsverket påpekar att alternativa platser ska utredas enligt miljöbalken och att Åre Östersund flygplats inte utgör något undantag från den regeln bara för att flygplatsen funnits på samma ställe i över åttio år.

Miljööverdomstolen ser kravet som orimligt.

”En omlokalisering av verksamheten är förenad med mycket stora kostnader och olägenheter. Ett krav på en alternativ lokalisering framstår därför redan vid en första anblick som orimligt. Det kan då, som också miljödomstolen har konstaterat, inte heller krävas att miljökonsekvensbeskrivningen redovisar alternativa lokaliseringar för verksamheten”.

Mer läsning

Annons