Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Floristutbildningen kan flyttas till Ås

Elevplatserna i Åsbygdens naturbruksgymnasium är bland de dyraste i landet.

Nu finns planer på att flytta en del utbildningar från Palmcrantzskolan som ska avvecklas, till Ås.

Annons

Det handlar främst om park, fastighet, miljö inom gymnasiesärskolan, hela eller delar av byggprogrammet, livsmedelsprogrammet, hotell- och restaurang och floristutbildningen.

Men då måste landstinget bestämma sig för att överföra naturbruksgymnasiet till Jämtlands gymnasieförbund.

Åsbygdens naturbruksgymnasium är en utvecklingsfaktor för hela länet. Det tycker landstinget.

– Men det kostar pengar, slår Monalisa Norrman (V) fast. Landstinget klarar inte kostnaderna själva.

Landstingsstyrelsen finner det angeläget att hitta en långsiktig lösning för Åsbygdens naturbruksgymnasium.

– Gymnasiet har betydelse för hela länet, men landstinget kan inte stå för alla kostnader, säger landstingsrådet Robert Uitto (S). Vi har inte pengarna så vi kan göra avskrivningar på fastigheterna heller, för det slår genast på landstingets resultat.

Vid gårdagens sammanträde fick landstingsdirektören i uppdrag att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av en eventuell förändring av huvudmannaskapet för Åsbygdens naturbruksgymnasium.

Arbetet ska vara klart redan den 10 mars.

Till grund för arbetet ligger utredaren Håkan Larssons rapport om att överföra naturbruksgymnasiet till annan huvudman, Jämtlands gymnasieförbund.

Han menar att det inte är något realistiskt alternativ att fortsätta verksamheten som det ser ut i dag.

– Även om skolan behåller sin ”marknadsandel” av länets 16-åringar kommer antalet elever att kraftigt minska med kring 40 procent, skriver han. En sådan minskning av elevantalet skulle kräva stora besparingar, inte minst på personalsidan.

Han pekar även på att de fasta kostnaderna främst för lokaler och hyra, särskilt om det bokförda värdet och internräntan ligger kvar på dagens nivå, kommer att ta en allt större del av kostnaderna.

– I detta läge kan ytterligare kraftigt höjda elevkostnader komma att tvingas fram, vilket kommunerna skulle ha svårt för att acceptera, skriver han vidare och påpekar att elevavgiften redan hör till de högsta.

För att få ner kostnadsnivån säger Håkan Larsson att det är nödvändigt att landstinget skriver ned de bokförda värdena för fastigheterna i Ås. Något som landstinget alltså inte klarar ekonomiskt.

I dag utgör hyreskostnaden ungefär 33000 kronor av den årliga elevkostnaden på 178000 kronor medan den ligger på ungefär hälften i genomsnitt för landets naturbruksgymnasier.

– Dagens orealistiska värdering är inte hållbar om Åsbygdens naturbruksgymnasium framgångsrikt ska konkurrera med landets övriga naturbruksgymnasier, slår Håkan Larsson fast.

Håkan Larsson föreslår att ett överförande till Jämtlands gymnasieförbund bör ske förhållandevis snabbt.

För att göra det möjligt föreslås att landstinget står kvar som fastighetsägare och låter gymnasieförbundet hyra lokalerna.

– Jag har fått klara signaler om att gymnasieförbundet, vid ett övertagande önskar flytta mer verksamhet från Östersund till Ås. Ett skäl är att förbundet planerar att avveckla verksamheten vid Palmcrantzskolan och bygga ut Wargentinsskolan i Östersund.

Som LT tidigare berättat anser Håkan Larsson att internatet åter öppnas, senast inför höstterminen 2010 då det finns ett uttalat intresse från gymnasieförbundet om elevboende i anknytning till naturbruksgymnasiet.

Mer läsning

Annons