Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler och längre elavbrott i glesbygd

Trots omfattande investeringar är elavbrotten fortfarande för många och för långa. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen, EI i en rapport.

Annons

EI konstaterar också att det finns stora skillnader mellan tätort och glesbygd. I tätorter har kunden i genomsnitt omkring 0,25 avbrott per år, i glesbygd är det mellan en till två avbrott per kund och år. I glesbygden är avbrotten dessutom betydligt längre, 100 - 400 minuter per år. En elkund i tätort drabbas varje år av sammanlagt 20- 25 minuter avbrott per år.
De investeringar som genomförts av elnätsföretagen efter stormen Gudrun, för att uppfylla ellagens krav på att inga elavbrott från år 2011 får vara längre än 24 timmar, har ännu inte fått genomslag i statistiken, skriver EI i rapporten. Det gäller i första hand landsbygden.
Elbolagen har skyldighet att betala ersättning, för avbrott längre än 12 timmar, automatiskt. Det ska kunna jämkas om det är oskäligt betungande med hänsyn till de ekonomiska förhållandena hos det ersättningsskyldiga nätföretaget.
Jämtkraft hade, 2007, till exempel 176 abonnenter med avbrott mellan 12 och 24 timmar, samtliga ersattes för avbrottet. Av de som hade längre avbrott än 24 timmar, sammanlagt fyra abonnenter, fick hälften ersättning.
Härjeåns nät hade 483 abonnenter med avbrott mellan 12 och 24 timmar. 408 fick ersättning.
Regionnäten, som binder samman de lokalnät som alla konsumenter är anslutna till, finns fortfarande relativt stora störningar på de lägre spänningsnivåerna. Men leveranssäkerheten har förbättras på de högre spänningsnivåerna.

Mer läsning

Annons