Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dramatisk ökning av barn som far illa

/
  • Antalet orosanmälningar fördubblades de första månaderna i år vad gäller barn som far illa i Östersunds kommun jämfört med samma period året innan.

Antalet barnavårdsutredningar i Östersund har ökat med 30 procent på bara några månader.

Annons

Det ser inte allt för ljust ut för socialnämnden i Östersund om man ska prata ekonomi.

Fast i grunden handlar det om trasiga familjer, narkotikamissbruk och en arbetsmarknad som inte räcker till för alla som gör att nämnden inte räknar med att klara budget under 2015.

"Socialnämnden redovisar underskott med 13,5 mnkr i sin prognos för 2015 i förhållande till fastställd budget", skriver tjänstemännen torrt inför socialnämndens sammanträde den 17 juni.

De orosmoln som finns är till att börja med barn som far illa.

"Under 2015 års första månader skedde en fördubbling av antalet orosanmälningar gällande barn som far illa, i jämförelse med året innan. Därtill resulterade den lagändringen om att alla barn som bevittnat våld ska utredas, också en stor ökning av antalet ärenden", noterar tjänstemännen.

Antalet barnavårdsutredningar har ökat med 30 procent vilket har inneburit att de öppenvårdsinsatser som kommunen kan erbjuda är fullbelagda och en kö har helt plötsligt uppstått.

Den dramatiska ökningen av utredningar gör att kommunen inte klarar lagstiftningen.

"För närvarande hålls inte de tidsgränser lagstiftningen kräver när det gäller barn som far illa och utredningar kan inte pga personalbrist fördelas på handläggare, vilket förvärrar situationen ytterligare för såväl medborgare som medarbetare".

Allt fler missbrukar narkotika i Östersund vilket har spätt på antalet ärenden, påpekar tjänstemännen i sin rapport till politikerna.

"Östersund har det förutom hasch och amfetamin funnits god tillgång på narkotikaklassade tabletter och blandmissbruket är utbrett. De flesta vuxna personer som är placerade återfinns i åldersintervallet 20-29 år, vilket också är det åldersintervallet som sticker ut mest i befolkningspyramiden över Östersund".

En tredje samhällsfaktor som påverkar det faktum att socialnämnden beräknas göra ett minus på över 13 miljoner kronor i år, är arbetslösheten. Ungefär 60 procent av de som får försörjningsstöd har inget jobb och någon extra hjälp från Arbetsförmedlingen tycks inte kommunen få.

"Arbetsförmedlingen arbetar allt mindre med dem som står längst från arbetsmarknaden varför kommunen själv måste skapa särskilda arbetsmarknadsinriktade insatser, som från och med 2015 gäller för åldersspannet 18-65 år".

Nu finns ett förslag att spara pengar för att klara en budget i balans, men tjänstemännen når inte på långa vägar till ett nollresultat; enligt åtgärdsplanen kommer nämnden bara att skrapa lite på ytan med de föreslagna besparingarna och lite drygt åtta miljoner kronor kommer att saknas när och om de genomförs.

Mer läsning

Annons