Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Böle byskola AB får kritik från skolinspektionen

Skolinspektionen kritiserar Böle Byskola AB för att inte ha följt författningarnas krav när det gäller en elevs rätt till särskilt stöd.

Annons

Det var i juni förra året som föräldrarna till en elev gjorde anmälan till Skolinspektionen.

Med anledning av anmälan gjordes en utredning för att kontrollera om Böle Byskola AB följt författningarnas krav avseende elevs rätt till särskilt stöd och skolans skyldighet att motverka kränkande behandling.

Föräldrarna har tagit upp händelser som skett på skolan från årskurs 3 till årskurs 5 och de har gett exempel på en rad händelser som eleven ansett vara kränkande.

Det handlar om snöbollskrig som spårat ur, en mobbningsstruktur med glåpord och att inte eleven fått vara med i lekar.

Eleven har ibland vägrat gå till skolan eftersom han känt sig otrygg och efter en tid sattes en rastvakt in för att eleven skulle våga gå tillbaka.

Men bråken blev värre och eleven utsattes för fysiska angrepp av andra pojkar. Mobbningen fortsatte genom åren och samtal har förts med elever och deras föräldrar utan att det blivit bättre.

Skolan hävdar att när de fick veta att det fanns en mobbningsstruktur kring eleven av hans vårdnadshavare när de ställde krav på externa resurser.

Men skolan upplevde att arbetet som pågick fungerade tillfredsställande. De upplevde inte att eleven hade en jobbig skolsituation eftersom han alltid hade någon att leka med.

Men under höstterminen 2006 började det bli oroligt i pojkgruppen och eleven blev utsatt för ”tråkigheter” av de andra pojkarna. Vid samtal kom det fram att några pojkar uppträtt kränkande mot eleven. Lärarna kontaktade föräldrarna och arbetade enligt antimobbningsplanen.

Hösten 2007 började eleven i årskurs 5. Klassläraren och fritidspedagogen hade då ett ökat fokus på eleven och var uppmärksamma på eventuella tendenser till kränkningar från klasskamraterna. Ett nytt schema med dubbla, ibland tredubbla, rastvakter sattes in.

Men bråken fortsatte, samarbetet mellan skolan och elevens föräldrar fungerade inte och situationen blev till slut ohållbar.

Men skolan har varit medveten om att eleven hade ett socialt och kunskapsmässigt stödbehov.

Skolinspektionen konstaterar att det varit fråga om en komplicerad situation och att det förekommit kränkningar i samband med olika händelser.

Men här anser Skolinspektionen att skolan vidtagit skäliga åtgärder.

När det gäller elev rätt till särskilt stöd anser Skolinspektionen däremot att skolan inte har utrett elevens behov av särskilt stöd när detta uppmärksammades.

Nu ska Böle Byskola AB senast den 5 mars lämna redovisning över vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av beslutet.

Mer läsning

Annons