Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetsmiljöverket: Personalen på länsstyrelsen mår dåligt

Länsstyrelsens personal mår dåligt visar resultatet av en inspektion av arbetsmiljöverket. Brister i information mellan arbetsgivare och arbetstagare, oro, hög arbetsbelastning och förändringsarbete är orsaken.

Annons

Nu kräver arbetsmiljöverket att förvaltningsavdelningen på länsstyrelsen tar tag i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

När arbetsmiljöverket hälsade på berättade många av arbetstagarna att de inte kände till begreppet systematiskt arbetsmiljöarbete och dess innebörd. Något som behövs om de ska kunna vara delaktiga i arbetet.

De berättade att det uppstår ryktesspridning på grund av brister i information mellan arbetsgivare och arbetstagare. En liten obetydlig fråga kan på grund av otydlighet bli stor och det skapar osäkerhet hos personalen. Personalen känner sig inte heller delaktiga i det som bestäms.

De beskriver även en hög arbetsbelastning och en stressad arbetssituation. De påverkas starkt av förändringar inom avdelningen, exempelvis den nytillkomna veterinärfunktionen och den sociala funktionen som avvecklas.

”Framförhållning och kunskap saknas hos arbetstagarna om vad som är på gång, både vad gäller riks och internnivå”, står det i inspektionsmeddelandet.

Här står även att arbetstagarna inte känner stöd i prioritering av arbetsuppgifter och efterlyser mer struktur tillsammans med närmaste chef.

De prioriterar inte gemensamma möten eftersom de har så mycket jobb och säger att det blir liten tid för återhämtning och reflektion med arbetskamrater.

En signal om att det är hög arbetsbelastning visar att många har för mycket flextid.

Vid inspektionen upptäcktes också att det inte finns några rutiner inför förändringar så det går att bedöma risker för ohälsa och olycksfall.

”Det är viktigt att hitta riskerna innan de ”byggs in” i systemet. Arbetstagarna kan ibland fara illa vid en omorganisation, särskilt vid inskränkning och nedläggning av verksamheten.”

Nu vill arbetsmiljöverket att länsstyrelsen ska vidta åtgärder och undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen.

Mer läsning

Annons