Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetsmiljön gör dietister sjuka

/

Huvudvärk, trötthet och en känsla av otillräcklighet är verkligheten för dietisterna på Östersunds sjukhus. Nu ställer Arbetsmiljöverket krav på såväl omedelbara åtgärder liksom åtgärder som ska genomföras på längre sikt.

Annons
Det var skyddsombudet Anna-Karin Sjöberg som arbetar halvtid som dietist som slog larm om arbetssituationen.
- Det har varit min skyldighet att driva frågan, säger hon. visserligen har det inte varit några sjukskrivningar än, men vi måste jobba med frågan innan dietisterna blir allvarligt sjuka.
Arbetsmiljöverket skriver i sitt inspektionsmeddelande att de "har informerats om att arbetsbelastningen inom dietistverksamheten inte motsvarar de resurser som är beräknade för verksamheten. Det finns symtom hos arbetstagare som signalerar risk för ohälsa."
- Vi har en väldigt stor arbetsbörda i förhållande till de resurser vi har, säger Anna-Karin Sjöberg vidare. Och vi har lagt fram förslag till lösningar som vi tror på, bland annat vill vi ha en egen klinisk nutritionsavdelning på sjukhuset.
Hon beskriver hur de med två heltider och två halvtider ska serva alla vuxna i hela länet. Då är det självklart att det prioriteras väldigt hårt, det är de som allra mest behöver deras hjälp som får den.
För att kunna klara av att ge bra vård skulle de behöva vara minst det dubbla antalet dietister med en läkare knuten till en egen nutritionsavdelning.
- Ta bara detta med överviktskirurgin som ökar, det skulle behövas en dietist på heltid bara för dessa patienter.
- Vi vill bli ett bra nutritionslän och därför ska vi se hur det ser ut i övriga Sverige. Vi har gjort vad vi har kunnat med våra resurser, vi räcker helt enkelt inte till.
Det är dessutom kö för att få träffa en dietist, i bästa fall kanske man kan få komma inom det närmaste halvåret.
För dietistverksamheten är inget prioriterat området inom landstinget trots att de som arbetar där tror att bättre nutrition kan ge en ekonomisk vinning.
Som det ser ut i dag är dietistverksamheten överhopad med arbetsuppgifter.
Trots att de anställda, skyddsombudet tillsammans med verksamhetschefer lämnat in förslag på åtgärder till landstingsdirektören vid ett par tillfällen har inget hänt.
Klart är att beslut om sådana åtgärder inte ryms inom verksamhetsområdes- eller enhetschefens befogenheter.
- Ändå har vår enhetschef omfördelat pengar så vi har fått en halv tjänst extra, men det hjälper inte, konstaterar Anna-Karin Sjöberg.
Nu ska landstinget tala om för Arbetsmiljöverket innan den 1 december vad de tänker vidta för åtgärder.
Om inga åtgärder vidtas kan det beslutas om ett föreläggande eller förbud i ärendet.

Mer läsning

Annons