Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allvarlig kritik för lång väntan på hjälpmedel

/

Socialstyrelsen anser att det finns brister i hur Jämtlands läns landsting tillhandahåller hjälpmedel till personer med funktionshinder och kräver att bristerna rättas till.

Annons

Efter en anmälan inledde Socialstyrelsen en granskning. Anmälaren var missnöjd med den långa väntetiden för att få behovet av fungerande kommunikationshjälpmedel tillgodosett och anmälaren är också missnöjd med det sätt utprovningsprocessen av hjälpmedlet skett.

I Socialstyrelsens granskning framkommer att handläggningen av det aktuella ärendet inte varit acceptabel. Hjälpmedelscentralens hantering har till exmpel kommunikationsbrister som har lett till att vårdtagaren inte fått sitt hjälpmedel och inte heller fått tillräcklig information. Barn- och ungdomshabiliteringen konstaterar att deras handläggning inte var lyckad, vilket delvis förklaras med att landstingets kommunikationsteam var under uppbyggnad.

Socialstyrelsen anser att det är allvarligt att en ung hjälpmedelsanvändare med behov av kommunikationshjälpmedel har fått vänta allt för lång tid på sitt hjälpmedel på grund av brister i kommunikation med hjälpmedelsanvändaren och närstående samt bristande rutiner för samarbete, ansvarsfördelning och informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier och verksamheter.

Mer läsning

Annons