Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt fler för tidigt födda barn kan räddas

/
  • På Östersunds sjukhus neonatalavdelning invigde man nyligen nya lokaler som bland annat ska underlätta personalens arbete gentemot barnens föräldrar. På bilden är sjuksköterskestudenten Anna Levholt i arbete. Foto: Henrik Flygare
  • Mattias Kjellberg är överläkare på barnkliniken i Östersund. Han anger ett flertal skäl till varför man blir allt bättre på att rädda extremt tidigt födda barn. ”Vårdtekniken i allmänhet går framåt, bland annat har vi blivit allt bättre på att optimera tidpunkten för förlossningen”, säger han. Foto: Lars-Eje Lyrefelt

Gränsen mellan liv och död flyttas ständigt framåt. En ny svensk studie visar att sjukvården förmår rädda allt fler barn som är extremt tidigt födda.

– För bara tio år sedan var överlevnadschansen för de allra minsta barnen klart sämre än i dag, säger Mattias Kjellberg som är överläkare på neonatalavdelningen på Östersunds sjukhus.

Annons

Extremt tidigt födda barn är de som föds mellan moderns 22:a och 27:e graviditetsvecka. En ny studie gjord av forskare vid ett antal svenska universitet visar att mer än sjuttio procent av barnen som föds i det tidsintervallet överlever i minst ett år.

Att barn föds så pass tidigt som i den 22:a graviditetsveckan ska genast sägas är ytterst ovanligt.

Av de cirka 1 400 förlossningar som årligen genomförs kopplade till Jämtlands län är genomsnittligen mellan två och tre barn födda i vecka 22 eller 23.

Uppskattningsvis femton barn per år föds före vecka 28.

På grund av det begränsade befolkningsunderlaget i länet tillhandahåller därför Östersunds sjukhus ej neonatal intensivvård. Extremt tidigt födda barn från länet skickas i stället till universitetssjukhuset i Umeå.

Men trots att det statistiska underlaget är litet märker Mattias Kjellberg att det blivit vanligare att extremt tidigt födda kan räddas kvar i livet.

– Vi kan slå fast att sjukvården blir allt bättre på det här området. Vi har helt klart en högre överlevnad på barn som föds under de här veckorna nu än vad vi haft tidigare.

Enligt Kjellberg finns det ett flertal förklaringar till varför.

– Inte minst har vi blivit allt bättre på att optimera tidpunkten för förlossningen. Genom att kunna förbereda mor och barn inför födseln föds barnen också i bättre skick och har större möjligheter till överlevnad, berättar han.

– Sedan känns det kanske lite slitet att säga det, men det är som bekant så att vårdteknik ständigt utvecklas. Vi blir allt bättre på de mjuka delarna av omvårdnaden samtidigt som vi får tillgång till bättre utrustning.

Dessutom blir användandet av kortison i samband med tidiga födslar allt vanligare. Kortisonet hjälper barnets lungfunktion att snabbare utvecklas.

– Man kan se lungorna som ett träd som växer. Först kommer en stam och de grövsta grenarna, senare växer allt mindre och finare grenar ut därifrån. Genom att ge mamman en dos kortison kan utvecklandet av lungornas funktion och mognad hos barnet skyndas på.

Men överlevnad är en sak. Vilken livskvalitet får egentligen dessa barn senare i livet?

Mattias Kjellberg menar att detta också är en viktig aspekt i ämnet, och något som studien kommer att hjälpa till att utreda.

– Det finns en stor diskussion kring vad som är måttet på bra vård. Är det hur länge barnet överlever? Är det vilken kognitiv förmåga som hon/han kan utveckla? Vilka mått vill vi egentligen se?, frågar han sig.

– Självklart vill vi att det ska gå bra för dessa barn även på lång sikt. I den här studien planerar man att följa den undersökta gruppen upp till tonåren för att kunna skapa en ännu bättre bild av hur för tidigt födda utvecklas.

Det faktum att man kan säga alltmer om ett fosters möjligheter till överlevnad vid tidiga födslar tror Mattias Kjellberg inte förändrar arbetet på neonatalavdelningen i Östersund särskilt mycket.

– För det första ska man veta att vi har sex större, och ett antal mindre, sjukhus som den här studien baserar sig på och alla dessa centra uppnår inte samma resultat.

– Men för oss är det här egentligen inte några jättenyheter. I Sverige har vi vetat att vi är bra på den här typen av arbete sedan tidigare. Faktum är att det inget finns något annat land i världen som har ett lika bra genomsnitt som vi har på överlevnad hos för tidigt födda barn.

Mer läsning

Annons