Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

40 fall av hiv i länet senaste tio åren

/
  • Ungdomsmottagningen genomförde 1907 klamydiatester under 2007. Av dessa var knappt tio procent positiva, men det var ingen ökning av klamydiafall.

Under de senaste tio åren har totalt ett 40-tal fall av hiv anmälts i Jämtland. Under 2007 anmäldes tre nya fall.
Samtliga rapporteras ha smittats vid vistelse i högendemiska områden.

Annons

Men samtidigt minskar antalet klamydiafall. Här har det skett ett trendbrott under de senaste två åren.
Det visar en rapport som Socialstyrelsen har gjort efter ett besök i länet under hösten för att följa upp de regionala förebyggande hiv-insatserna för de landsting som fått statsbidrag.
Uppskattningsvis besöker 500 000 turister årligen Jämtland, enbart i Åre har de tre miljoner gästnätter per år.
Huvudbudskapet till säsongsarbetarna har varit: Vet du vad ditt ragg gjorde i går?
Av invånarna i länet har 6,1 procent utländsk bakgrund, vilket är betydligt lägre än genomsnittet i riket.
1988 antog landstinget det första handlingsprogrammet för att specifikt förebygga sexuellt överförda infektioner i Jämtland.
Socialstyrelsen säger att handlingsplanen är ”föredömligt framtagen och strukturerad samt innehåller resultatmål”.
Men de vill att landstinget ska tydliggöra hur insatser för att förebygga hiv respektive övriga sexuellt överförbara sjukdomar, STI, kan utformas.
Socialstyrelsen noterar i sin rapport att det är få fall av hiv i länet samt att ökningen av klamydia har hejdats.
”Situationen visar vikten av att fortsätta det förebyggande arbete som utförs men också att hivinriktade insatser krävs”.
Förra året fick landstinget 350 000 kronor i statsbidrag, 2006 250 000 kronor och 2007 300 000 kronor. Socialstyrelsen säger att pengarna har använts på ett bra sätt.
Socialstyrelsen pekar även på hälsoportalen vid Torvalla hälsocentral med en särskild mottagning för asylsökande och flyktingar. Mottagningen är ett kunskapscentrum för flyktinghälsovården i länet.
Här görs ett hiv/STI-förebyggande arbete genom att samtliga erhåller hivtest.
Nu vill Socialstyrelsen att hiv också finns på agendan i samtal i samband med klamydiatestning och rådgivning på hälsocentralerna.
”Möjligheten att påverka patienten till reflektion angående attityder och riskbeteenden kan antas vara stora i samtal vid testtillfället.”
De pekar även på vikten av att uppmärksamma studentlivets kopplingar mellan alkohol och risktagande kopplat till sex och hiv/STI.
Smittskyddet nämner vid besöket män som reser utomlands som en specifikt viktig preventionsgrupp för det förebyggande arbetet. Vårdpersonalen uppmanas att särskilt uppmärksamma och utföra provtagning av samtliga STI på män i alla åldrar efter utlandsvistelse.
”Statsbidraget används för insatser för de relevanta preventionsgrupperna ungdomar, unga vuxna och turister. Både svensk och internationell forskning förordar fokus på målgrupperna ungdomar och män som har sex med män, MSM, något som Jämtland har god potential att vidareutveckla i såväl strategisk planering som riktade insatser”, skriver Sociastyrelsen.
Följande noteras som särskilt betydelsefulla för MSM i Jämtland.
Kunskap om säkrare sextekniker och kondomanvändning
Kunskap om att hitta en partner och ha en relation.

Mer läsning

Annons