Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

39 miljoner ska sparas inom skolorna i Östersunds kommun

Nu börjar stålbadet för skolor och förskolor i Östersund. Lärartjänster försvinner, elevhälsan skalas av, personalvården naggas i kanten och städningen minskas.

Annons

Det handlar om att hitta 39 miljoner kronor som skolor och förskolor ska kunna spara på fram till 2010 och nu lägger tjänstemännen fram de första konkreta förslagen inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde på onsdag nästa vecka.

Prognoser och beräkningar i kölvattnet av finanskrisen pekar bland annat på dramatiskt minskade skatteintäkter för alla kommuner i landet. För Östersund betyder det besparingar på totalt 110 miljoner kronor det närmaste 1,5 året.

– Vi måste hämta hem de pengarna, säger Björn Sandal, s, ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Tjänstemännen på barn- och utbildningsförvaltningen presenterar nu sparförslagen.

LT har listan:

PERSONAL:

En besparing på 5,5 miljoner kronor för höstterminen 2010 innebär en minskning med cirka 31 tjänster i förskoleklass/ skolbarnsomsorg/ grundskola.

Konsekvens:

Risk för att trenden med minskad sjukfrånvaro de senaste åren bryts, vilket ytterligare kan öka antalet personalbyten för eleverna.

Resurser för särskilda behov drabbas, vilket påverkar möjligheten att klara dessa elevers grundläggande behov.

Minskad personaltäthet medför en större arbetsbelastning och man kan befara att sjuktalen ökar.

ELEVHÄLSAN

Anslaget minskar med en halv miljon kronor från 2010

Konsekvens:

Om besparingen blir en realitet kommer det förebyggande arbetet att bli lidande ellerförsvinna helt.

Det som går att åtgärda med minimala kostnader i barns tidiga åldrar blir betydligt dyrare om vi låter saker bero och människor utvecklar kriminalitet och missbruk

FORTBILDNING

Anslag för fortbildning sänks med en miljon kronor från 2010.

Konsekvens:

Kvaliteten påverkas om personalen får sämre fortbildning. På lite längre sikt påverkas kvaliteten och möjligheten att leva upp till såväl skolmyndigheters krav, påtalade brister och förbättringsområden som föräldrars och elevers förväntningar och rättigheter

ADMINISTRATION

Minskat anslag på 2,2 miljoner kronor.

Konsekvens:

Ett flertal tjänster försvinner som bland andra informatör, livsmedelsexpert, ekonomtjänst och utvecklingspedagoger. Servicen kommer sannolikt att upplevas som sämre.

FÖRSKOLEGRUPPER

Nämnden har tidigare fattat beslut om att samtliga förskoleavdelningar senast hösten 2010 ska ha 17 barn och tre personal/avdelning i snitt. Nu återgår kommunen till 18 barn i snitt.

Konsekvens:

Svårt att hinna se och stötta, ge uppmärksamhet till varje enskilt barn samt risk för ökade sjukskrivningstal.

POLITISKA KOSTNADER

Kostnader för lokala styrelser minskas till noll vilket ger en besparing på 160 000 kronor.

Konsekvens:

Mindre möjligheter att möta politikerna

PERSONALVÅRD

Kostnader personalvård/personalrepresentation minskas med en miljon kronor. Så kallade friskvårdspengar berörs dock inte. Det finns en kommungemensam policy om en gemensam nivå för friskvård på 1200 kronor per anställd och år.

Konsekvens:

Personalvård/representation kan vara uppvaktning vid olika tillfällen, fika vid träffar, julklappar, avslutning mm. En besparing på drygt hälften av tidigare budgeterad summa gör att man får hitta billigare alternativ. På sikt kan det om det inte finns några morötter i jobbet ge minskad arbetsglädje, ökade sjuktal. Kommunens attraktion som arbetsgivare kan försämras.

RESURSCENTRUM

Halverat anslag från juli 2010 ger besparing på 1,3 miljoner kronor.

Konsekvenser:

Risk för återgång till att samla elever i behov av särskilt stöd till särskilda centralt organiserade undervisningsgrupper.

Risk för ökat utanförskap för elever i behov av särskilt stöd.

FRÖSÖBERGET

Äventyrsanläggningen avvecklas.

Konsekvenser:

Socialnämnden förlorar möjligheten till fyra ungdomsplatser. Ingen turistisk tillgång till äventyrsanläggningen och feriearbetsplatser för cirka 45 ungdomar försvinner.

SKOLMAT

Effektivisering av skolköken enligt matutredningen ger besparing på fem miljoner kronor.

Konsekvens:

Antalet kök minskas till ett i varje skolområde.

Enligt utredningens förslag kommer resultatet inte att vara optimalt eftersom de för barnen matstimulerande processer och dofter som finns, om förskolan har ett tillagningskök, inte kommer finnas. Före, under och efter genomförandet kommer det att, åtminstone i början, att finnas väldigt mycket tvivel och misstro.

STÄDNING

Minskning av nämndens kostnader för städning med 700 000 kronor.

Konsekvens:

Skolornas lokaler kommer att få städat mer sällan. Personalrummen städas varannan vecka liksom expeditioner och kontor.

IT-DRIFT

Minskning av driftskostnad för skolornas IT-drift ger en besparing på en halv miljon kronor.

Konsekvens:

Inga.

Mer läsning

Annons