Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samebyar ställer krav: Vi måste få skjuta fler lodjur och tre järvar

Begäran om skyddsjakt på nio lodjur och tre järvar i länet prövas nu hos länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

En sameby ansöker också om pengar för att täcka extraordinära kostnader på grund av rovdjursangrepp.

Annons

När det gäller skyddsjakten på lodjur har länsstyrelsen tillstyrkt jakt på tre lodjur inom Bräcke kommun. Samebyarna Njaarke, Jovnevaerie samt Jijnjevaerie har begärt att få skjuta fem.

Njaarke samebys ansökan om skyddsjakt på sex lodjur inom dess åretruntmarker får däremot avslag i länsstyrelsens yttrande till Naturvårdsverket som har sista ordet.

– Jag har inte sett till något beslut från Naturvårtsverket beträffande någon av ansökningarna, säger Jessica Backeryd på länsstyrelsen.

– Men det är ytterst sällan Naturvårdsverket går emot det vi har skrivit i yttrandet.

Från länsstyrelsens sida motiveras ja till skyddsjakt på tre lodjur i Bräcke kommun med att det preliminära resultatet av årets lodjursinventering visar att Bräcke kommun berörs av fem till sex lodjursföryngringar.

Däremot sköts inget lodjur inom kommunen under lodjursjakten.

Av den tilldelade kvoten på 60 lodjur i mars fälldes 55 djur. Det ses som rimligt att samebyarna får möjlighet att fälla ytterligare tre lodjur inom tidigare beslutad ram.

Men enligt länsstyrelsen är det svårt att bedöma skadebilden i området.

Länsstyrelsens nej till skyddsjakt på sex lodjur inom Njaarke samebys åretruntmarker hänger ihop med att 13 lodjur sköts i ett område där markerna ingår, under jakten i mars. Vidare beviljades Njaarke jakt på fyra lodjur i december, inom delar av området för vinter- och åretruntbetesmarkerna. Enligt länsstyrelsen saknas särskilt dokumenterade skador på renar i det aktuella området.

Begäran om skyddsjakt på järv avser också Njaarke samebys åretruntmarker, eller i direkt närhet till dessa. Länsstyrelsen förbereder ett yttrande till Naturvårdsverket i frågan.

Jijnjevaerie sameby i trakterna av Valsjöbyn anger rovdjurstrycket som orsak till att samebyn nyligen ansökt om 95 000 kronor hos länsstyrelsen, för att täcka extra ordinära kostnader under året.

Vid årets kalvmärkning stod det klart att endast 43 procent av vajorna hade levande kalv.

– Det är uteslutet att göra ett normalt slaktuttag denna höst, om ens något slaktuttag alls, enligt Marianne Persson, ordförande i samebyn.

Hon hänvisar till ett mycket stort antal rovdjur i renskötselområdet och att hjorden med renar stadigt minskar.

Samebyn kan inte peka på ett speciellt slag av rovdjur. Kalvningslandet gränsar mot världens tätaste område vad gäller brunbjörn.

Varg har observerats i närheten av samebyn, vilket DNA-analyser av spillning visat.

Kostnaderna för att dokumentera situationen, och extern hjälp för att sammanställa läget, uppges vara så stora att samebyn inte har den ekonomiska uthållighet som behövs.

– På lång sikt utarmas samebyn på arbetskraft och kompetens. Krafttag måste nu göras för att vända denna trend. För detta arbete söker vi pengarna, konstaterar Marianne Persson i ansökan.

Mer läsning

Annons