Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Krokom tycker till om planerat kraftverksbygge

Krokoms kommun har en hel del åsikter om bygget av ett nytt kraftverk i Hissmofors. I förslaget till yttrande tas bland annat upp krav på provtagning av mark och anläggande av nya lekplatser för fisk.

Annons

Brister i samrådsförfarandet satte i höstas käppar i hjulet för Jämtkrafts planer om nybyggnation av ett kraftverk i Hissmofors. Jämtkrafts byggansökan avslogs i miljödomstolen med hänvisning till att för få myndigheter fick möjlighet att delta i samrådet kring miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan.

Som LT tidigare berättat vill Jämtkraft bygga ett nytt kraftverk med två turbiner vid det gamla nuvarande verket, Hissmofors 3. I arbetet planeras också att rensa flottledsanläggningar i en del av älvfåran och genom muddring göra botten djupare närmast kraftstationen.

Proceduren med ansökan har gjorts om men ärendet är ännu inte i mål. Krokoms kommun, miljö- och byggnämnden, begärde anstånd på att få lämna sitt yttrande och har på sig till 19 januari att göra det. Förslaget till yttrade har kommit så långt att det ska upp till beslut i kommunstyrelsen samma dag.

Det här är något av innehållet i kommunens tjänsteutlåtande:

Kommunen förutsätter att nödvändiga skyddsåtgärder som behövs för att förhindra att olja från turbinerna kan läcka ut i Indalsälven.

I området finns mark som är förorenad med kisaska och det är angeläget att det tas prover och görs analyser innan anläggningsarbete påbörjas. Kommunen anser att det bör göras i samråd med bygg- och miljönämnden eller länsstyrelsen.

För att förhindra spridning av föroreningar i marken bör också sedimentprover tas och analyseras innan det planerade muddringsarbetet görs.

Nya lekplatser för fisk bör anläggas i samråd med länsstyrelsen och fiskevårdsavdelningen.

Kammarkollegiet ska också yttra sig, de har på sig 2 februari att lämna in till miljödomstolen. Sedan kommer Jämtkraft få tid till att komma med ett bemötande på de inlämnade yttrandena.

Mer läsning

Annons