Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kraftverksdamm i behov av stora reparationer

Omfattande reparationer av dammen i Stora Stensjön planeras för att höja säkerheten till dagens krav.

Annons

Reparationerna av dammen med vattenmagasin berör en yta på 9000 kvadratmeter. Arbetena kommer i stor utsträckning att utföras under två somrar i samband med sänkt nivå i magasinet.

– Kostnaden för det här ligger på omkring 20 miljoner kronor och vi hade hoppats kunna komma igång i sommar. Men processen tar sin tid och det är oklart om vi hinner det, säger Jens Rooth, projektledare på Fortum som är delägare i dammen.

I sommar är det tänkt att bergmassor ska tas ut till reparationen men det återstår att se om jobbet hinner komma i gång.

– I de planerade åtgärderna ingår att bygga upp och stabilisera dammens släntlutning nedströms, säger Jens Rooth.

Materialet som behövs för förbättringen av slänten består i huvudsak av sprängsten som ska tas från berghällarna inom själva reservoaren.

Bedömningen är att dammens utformning efter åtgärderna inte kommer att skilja sig nämnvärt från i dag. Fortum skriver i ansökan till länsstyrelsen att reparationer, samt hämtning av massor i magasinet, kan ske utan tillståndsprövning.

Dagens alltför branta släntlutning längs en stor del av dammen innebär att den inte är tillräckligt stabil. Ett antal andra svagheter har också identifierats beträffande säkerheten. Regleringsdammen är 840 meter lång.

Omloppstunnels överdäckning behöver byggas om och förstärkas.

Dammens krön ska höjas med hjälp av krossmaterial och förses med ett uppspolningsskydd mot vågor.

Övervakningen av dammen är otillräcklig och synliga läckage har observerats på ett antal platser. Läckagevattnet ska samlas upp och mätas så att relevanta resultat kan avläsas.

Spärrvallen mot tillfartsvägen nedströms har stora erosionsskador och måste repareras.

Kraftverket vid Stora Stensjön togs i drift 1968. Fallhöjden är den högsta i Sverige på 318 meter.

Mer läsning

Annons