Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vitesföreläggande mot Reaxcer Miljö AB

/
  • Det är den här avfallsanläggningen öster om Nilsvallen som Reaxcer Miljö AB inte skött på det sätt som miljö-och byggnämnden beslutat. Nu kan det bli ett vitesföreläggande på 20000 kr mot företaget.  Foto: Leif Eriksson

Miljö-och byggnämndens beredningsutskott föreslår nu att nämnden ska besluta om vitesföreläggande mot Reaxcer Miljö AB. Anledningen är att företaget inte skött sin avfallsanläggning öster om Nilsvallen på ett riktigt sätt.

Annons

Det handlar om en avfallsanläggning för mellanlagring och omlastning av avfall i omedelbar närhet av ryttarföreningens anläggning, Inlandsbanan och flygplatsen.

Sveg Airport har tre gånger klagat på verksamheten. Vid första tillfället rörde det om att hushållsavfall tycktes öka koncentrationen av fåglar och de båda andra tillfällena om att avfall som lätt kan spridas med vinden låg lämnat utom verksamhetsutövarens tillsyn, på och direkt utanför anläggningen.

Enligt miljö-och byggnämndens beslut får endast hushållsavfall hanteras och mellanlagras i tätslutande byggnad eller container med anordning som förhindrar kringblåsning av avfall. Vidare att verksamhets-och byggavfall samt hushållens grovavfall ska hanteras så att kringblåsning förhindras.

Vid fyra tillfällen mellan januari och mars gjordes oanmälda inspektioner från miljöförvaltningens sida. Vid samtliga tillfällen kunde man konstatera brister i hanteringen av avfall som bryter mot gällande villkor.

Såväl kommunen som Reaxcer Miljö AB har för övrigt vidtagit åtgärder för att minska anläggningens inverkan på säkerheten vid flygplatsen.

Enligt nuvarande rutiner ska personalen varje arbetsdag tillse att containrar och fickor är täckta i nödvändig utsträckning, lagringssätt ska kontrolleras och anläggningen ska städas in-och utvändigt från löst liggande material.

Samtliga klagomål har föranletts av att Reaxcer Miljö AB på ett eller flera sätt brustit mot rutinerna och därigenom även brutit mot de villkor som ställts.

Nu vill att beredningsutskottet att nämnden ska förelägga Reaxcer Miljö AB att vid vite av 20000 kr bedriva avfallsanläggningen i enlighet med nämndbeslutet så att det inte medför eller befaras medföra olägenhet eller skada för människors hälsa eller miljön.

Mer läsning

Annons